2017-2018 Education Year Spring Semester Single Course Exam

20-06-2018

Üniversitemiz öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “… Takip ettiği eğitim öğretim programının bir tanesi hariç diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 20. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla, başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır. Ancak başarısız oldukları dersten AA alması halinde bile genel not ortalaması 2.00 ‘ın altında kalacağı anlaşılan öğrenciler tek ders sınavına giremezler. Tek ders sınavıyla ilgili esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ” hükmü doğrultusunda 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınav sonuçları (final veya bütünleme) itibariyle mezuniyet aşamasında olup, yalnızca bir dersten başarısız durumdaki öğrenciler için açılacak olan tek ders sınavına ilişkin son müracaat tarihi ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

a) 02.07.2018 tarihinden başlayarak 18.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) 24.07.2018 tarihinde tek ders sınavı yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

Create Timestamp : 20/06/2018 09:34 | Last Update Timestamp : 20/06/2018 09:35