2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıtları Hakkındaki Açıklamalar, Fakültemize Yerleşen Adayların Dikkatine!

14-08-2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim  Yılı Kayıtlar Hakkındaki Açıklamalar

FAKÜLTEMİZE  YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE!

Öncelikle Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerimize öğrencilik yaşamlarında başarılar dileriz.

Fakültemize yerleşen adaylar kayıtlarını e-devlet üzerinden elektronik kayıt veya Üniversitemiz web sitesi üzerinden web kayıt yöntemlerinden sadece birini tercih ederek yaptırabileceklerdir. Bu konuda size yardımcı olması için aşağıdaki açıklamalan dikkatle okumanız önem arz etmektedir.

Adayların kayıt işlemlerini bu duyuruda belirtilen hususlara göre yapmaları gerekmekte olup, adaylara ayrıca posta yolu ile bilgi ve belge gönderilıneyecektir.

WEB KAYIT YÖNTEMİNİ TERCİH EDEN ADAYLARIN DEBİS GİRİŞİNDEN ÖN KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE FAKÜLTEMİZ KAYIT BÜROSUNA BİZZAT KENDİLERİ GELEREK KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELERİNİ TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE ADAYLARIN KAYITLARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

ÖNEMLİ:

 • İlgili yönetmelik ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince açıköğretim ve uzaktan öğretim programları hariç aynı anda ve aynı düzeyde (birden fazla ön lisans ya da birden fazla lisans programı) programlara kayıt yapılması mümkün değildir.
 • Bu  itibarla Üniversitemize  kayıt yaptırmayı  tercih edecek  adayların  önceki  yükseköğretim  kurumlarındaki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
 • Üniversitemize kayıt  hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun  olamayarak bütünleme  veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde bu durumu belgelemeleri kaydıyla Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017  tarihine  kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları  silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

A-ELEKTRONİK KAYIT YÖNTEMİ İŞLEYİŞİ

 • Elektronik kayıt, adaylar için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kayıt  ilk yerleştirme  için yapılacaktır.  Ek ve Milli Sporcu yerleştirmelerinde yerleşen  adaylar elektronik kaydı kullanamayacak olup adayların Fakültemize  bizzat başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle (özel yetenek programları veya elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar) elektronik kaydı yapamayan adaylar web kayıt yöntemi ile kayıtlarını yapabileceklerdir.
 • Elektronik kayıtlar 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Yerleşen adaylar, e-devlet şifreleri ile http://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini (Bilgi girişlerinin bilyük harfle yapılmasına dikkat ediniz.)
 • Elektronik kayıtta adayların yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir. Askerlik durum bilgisi ve lise mezunu olup olmadığımza dair bilgi aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmanıza engel olmayacaktır. Lise  mezuniyet  bilgisi  alınamayan  adaylar  elektronik  kayıt  yöntemi  ile  değil,  web   kayıt   yöntemi   ile   kayıt yapabileceklerdir.
 • Kayıtlarını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarınıı gösterir barkodlu çıktı alabileceklerdir.
 • Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrencilerin 16-17 Ağustos 2017 tarihleri arasında kayıt icin kayıt merkezlerine gelmeleri GEREKMEMEKTEDİR. Elektronik Kayıt Yapan öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri 18-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
 1. Lise Diploması ya da yeni tarihli “Mezuniyet belgesi” (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez.) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirlilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplamayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 2. Yeni çekilmiş 4,5 cm x 6 cm boyutunda 6(altı) adet fotoğraf
 3. Öğrenim ücretinin (ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar) yatırdığına ilişkin banka dekontu
 4. ÖSYS Sonuç belgesi
 • İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin ders kaydı yapabilmeleri için öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.  Öğrencilerimiz öğrenim ücretlerini, Üniversitemiz internet adresinden (http://www.deu.edu.tr veya http://ogrenci.deu.edu.tr) öğrenci numaraları ile kayıt sırasında veya kayıt sonrasında İş Bankası  şubelerinden  öğrenci numarasını belirterek yatırabileceklerdir.  Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.
 • Elektronik kayıt yapan öğrencilerimizin daha sonra  “DEBİS  Girişi”  nden   giriş  yaparak  Web  Kayıt  yönteminde belirtildiği gibi elektronik kayıt sisteminde yer alınayan bilgileri  doldurmaları  DERS KAYDI yapabilmeleri için  önem arz etmektedir.
 • Elektronik kayıt ile ilgili kılavuza http://yoksis.yok.gov.tr/downloads/YOK-Kayit.pdf   adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Fakültemiz bölümlerinde isteğe bağlı hazırlık sınıfı okutulmakta olup, Hazırlık Sınıfı okumak isteyen öğrencilerin seviye belirleme sınavına katılmaları gerekmektedir. Seviye belirleme sınavı 11-12/09/2017 tarihlerinde Yabancı  Diller  Yüksekokulunda  yapılacaktır.  (24  Sokak  No:2 Dokuzçeşnıeler Buca/İZMİR) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı hakkındaki detaylı bilgilere (sınav saati ve yerleri) http://www.ydy.deu.edu.tr  adresinden ulaşılabilir. (Tel: 232 30 ı 08 31-30 I  08 32-30 I  08 33)

B-WEB KAYIT YÖNTEMİ İŞLEYİŞİ

Elektronik kayıt yöntemi  ile kayıt yapamayan  veya elektronik kaydı tercih etmeyen  adayların web kayıt yöntemi  ile ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Üniversiteınize  yerleşen  adaylar, Üniversitemiz  web sitesinin üst tarafında  bulunan  “DEBİS Girişi” nden  giriş yaparak ön kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.

DEBİS girişinde kullanılacak kurumsal öğrenci e-posta bilgisine ulaşmak için tıklayınız.Ön kayıt işlemleri web sitemizden yapılmaktadır. Ancak bu işleme başlamadan önce ilk olarak adayın öğrenim ücreti (İkinci öğretim programiarına yerleşen adaylar) olan mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Ödeme, lıavale ücreti ödenmeksizin herhangi bir “Türkiye İş Bankası Şubesi” nden öğrenci numarası verilerek nakit olarak yapılabilir. Ödeme makbuzunun saklanması gerekmektedir. Banka ile yapılan işlemler sistemimizde online olarak anında güncellenmektedir. Sonra web üzerinden kayıt işlemlerine başlanabilir. Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.

Web  üzerinden ön kayıt   islemleri:  14/08/2017  tarihinde  başlayacaktır.   Bu  işlemlerde   adaylara  yardımcı   olmak  için izlenilecek adımlar aşağıda belirtilmiştir;

http://www.deu.edu.tr adresinden web sitemize giriş,

DEBİS Girişi” ne gelerek DEBİS hesabı (kurumsal öğrenci e-posta kullanıcı adı@ogr.deu.edu.tr)  ve şifre (doğum tarihi GG/AA/YYYY şeklinde) yazılarak menüye giriş,

Sol tarafta Öğrenci İşleri altında “Yeni Kayıt 2017” adımı seçilerek kayıt bilgilerinin girileceği sahaya gelinir.

Burada sırasıyla;

 • Kişisel Bilgiler
 • Aile Adres Bilgileri
 • Kimlik Bilgileri
 • Öğrenci Durum Bilgisi
 • ÖSYM Bilgileri

yer almaktadır. Bilgi girişleri tamamlandıktan sonra son bir kontrol yapılarak kayıt onayı verilir.

KESİN KAYIT İÇİN WEB KAYIT ADIMINDAN ÖN KAYIT İŞLEMLERİNİ YAPAN ÖĞRENCİLERİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE FAKÜLTEMİZ KAYIT BÜROSUNA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELERİ BİZZAT KENDİLERİ TESLİM EDEREK KAYIT İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMASI VE KAYDINI ONAYLATMASI GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE ADAYLARIN KAYITLARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.  

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 16.08.2017 17.08.2017 24 Sok. No:2 Dokuzçeşmeler Kampüsü Buca/İZMİR

Hazırlık sınıfı okumak istemeyen/1. Sınıf öğrencisi olarak öğrenim görecek öğrencilerin yabancı dil dersleri için gerekli bilgiler Fakültemiz www.iibf.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Mazeret Kaydı: Geçerli mazeretleri nedeni ile belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapamayan öğrencilerin kayıtları 18 Ağustos 2017 tarihinde Fakültemiz öğrenci işleri bürosunda yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Lise Diploması ya da yeni tarihli “Mezuniyet belgesi” (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez.) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasmda veya mezuniyet belgesinde belirlilmcınişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge.(METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplamayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

2-Yeni çekilmiş 4,5 cm x  6 cm boyutunda 6(altı) adet fotoğraf

3-Öğrenim ücretinin  (ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar)yatırdığına ilişkin banka dekontu

4-ÖSYS Sonuç belgesi

Oluşturulma Zamanı : 14/08/2017 12:18 | Son Güncellenme Zamanı : 18/10/2017 08:46