2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı (Yaz Okulu Sonrası) Sonu Tek Ders Sınav Duyurusu

15-08-2018

Üniversitemiz öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “… Takip ettiği eğitim öğretim programının bir tanesi hariç diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 20. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla, başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır. Ancak başarısız oldukları dersten AA alması halinde bile genel not ortalaması 2.00 ‘ın altında kalacağı anlaşılan öğrenciler tek ders sınavına giremezler. Tek ders sınavıyla ilgili esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ” hükmü doğrultusunda 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılı (Yaz Okulu) sınav sonuçları itibariyle mezuniyet aşamasında olup, yalnızca bir dersten başarısız durumdaki öğrenciler için açılacak olan tek ders sınavına ilişkin son müracaat tarihi ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

a) 27.08.2018 tarihinden başlamak üzere 12.09.2018 günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
b) 18.09.2018 tarihinde tek ders sınavı yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

Oluşturulma Zamanı : 15/08/2018 11:43 | Son Güncellenme Zamanı : 6/09/2018 00:10