2018-2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Açılmayan Seçmeli Dersler Ve Ders Ekle Çıkart İşlemleri

21-09-2018

Açılmayan seçmeli dersleri seçen öğrencilerin 27/09/2018 saat 09:00 ’dan itibaren 28/09/2018 saat 23:59’a kadar kayit.deu.edu.tr web kayıt adresinden Ekle –Çıkart işlemini yapmaları gerekmektedir.

2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI AÇILMAYAN SEÇMELİ DERSLER
BÖLÜMÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Sıra NO DERSİN
KODU
DERS YARIYILI
1 CEK 2011 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3.Y.Y.
2 CEK 3029 SOSYAL DEVLET SİSTEMLERİ 5.Y.Y.
3 CEK 3067 MESLEKİ YABANCI DİL II 5.Y.Y.
4 CEK 4035 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 7.Y.Y.
BÖLÜMÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İ.Ö.)
1 CEK 2011 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3.Y.Y.
2 CEK 3029 SOSYAL DEVLET SİSTEMLERİ 5.Y.Y.
3 CEK 3067 MESLEKİ YABANCI DİL II 5.Y.Y.
4 CEK 4013 YENİ TEKNOLOJİLER VE ÇALIŞMA HAYATI 7.Y.Y.
5 CEK 4035 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 7.Y.Y.
BÖLÜM İKTİSAT
Sıra NO DERSİN
KODU
DERS YARIYILI
1 IKT4015 MAKRO İKTİSADİ MODELLEME 7.Y.Y.
BÖLÜMÜ İKTİSAT İ.Ö
Sıra NO DERSİN
KODU
DERS YARIYILI
1 IKT4015 MAKRO İKTİSADİ MODELLEME 7.Y.Y.
2 IKT4017 BÖLGESEL İKTİSAT 7.Y.Y.
BÖLÜMÜ EKONOMETRİ
Sıra NO DERSİN
KODU
DERS YARIYILI
1 ISL2026 BORÇLAR HUKUKU 3.Y.Y.
IBF2005 SOSYAL SORUMLULUK 3.Y.Y.
BÖLÜMÜ EKONOMETRİ İ.Ö
Sıra NO DERSİN
KODU
DERS YARIYILI
1 EMT3067 MESLEKİ YABANCI DİL II 5.Y.Y.
2 IBF2001 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA 3.Y.Y.
3 IBF2005 SOSYAL SORUMLULUK 3.Y.Y.
4 ISL2026 BORÇLAR HUKUKU 3.Y.Y.
BÖLÜMÜ İŞLETME
Sıra NO DERSİN
KODU
DERS YARIYILI
1 ISL 3015 ÖZEL FİNANS TEKNİKLERİ 5. YY
2 ISL 4035 REKABET HUKUKU 7. YY
3 ISL 4019 REKLAMCILIK 7. YY
BÖLÜMÜ İŞLETME İ.Ö
Sıra NO DERSİN
KODU
DERS YARIYILI
1 ISL 3039 PERAKENDECİLİK 5. YY
2 ISL 4021 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 7. YY
BÖLÜMÜ KAMU YÖNETİMİ
Sıra NO DERSİN
KODU
DERS YARIYILI
1
BÖLÜMÜ KAMU YÖNETİMİ İ.Ö.
Sıra NO DERSİN
KODU
DERS YARIYILI
1 IBF 2001 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA 3.Y.Y.
2 KMY 3067 MESLEKİ YABANCI DİL II 5.Y.Y.
BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Sıra NO DERSİN
KODU
DERS YARIYILI
IBF2001 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA 3.Y.Y.
IBF2005 SOSYAL SORUMLULUK 3.Y.Y.
CEK4033 ÇALIŞMA YAŞAMINDA SAĞLIK VE ERGONOMİ 7.Y.Y.
BÖLÜMÜ MALİYE
Sıra NO DERSİN
KODU
DERS YARIYILI
IBF2001 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA 3.Y.Y.
ISL 2004 MALİYET MUHASEBESİ 7.Y.Y.
IKT 3009 ULUSLARARASI İKTİSAT 7.Y.Y.
ISL 3009 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 7.Y.Y.
CEK 4010 İŞ HUKUKU VE UYGULAMALARI 5.Y.Y.
MLY 4021 KAMU MALİYESİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 7.Y.Y.
BÖLÜMÜ MALİYE İ.Ö.
Sıra NO DERSİN
KODU
DERS YARIYILI
IBF 2001 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA 3.Y.Y.
ISL 2004 MALİYET MUHASEBESİ 7.Y.Y.
IKT 3009 ULUSLARARASI İKTİSAT 7.Y.Y.
CEK 4010 İŞ HUKUKU VE UYGULAMALARI 5.Y.Y.
MLY 4021 KAMU MALİYESİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 7.Y.Y.
MLY 3067 MESLEKİ YABANCI DİL II 5.Y.Y.
MLY 4019 VERGİ PLANLAMASI 7.Y.Y.
Oluşturulma Zamanı : 21/09/2018 15:15 | Son Güncellenme Zamanı : 12/10/2018 22:22