3rd International Congress of Social Sciences, China to Adriatic

10-08-2016

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği ve Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi tarafından müştereken düzenlenecek olan ve hâlihazırda 30 ülkeye çağrısı yapılmış olan “3.Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi” Türkçe(tüm lehçeler), Gürcüce, Rusça, İngilizce, Çince, Farsça, Arapça ve Almanca dillerinde, 27-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya ilinde icra edilecektir.

Detaylar ve Kongre özel sitemiz için kongre.iksad.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Create Timestamp : 10/08/2016 15:47 | Last Update Timestamp : 10/08/2016 15:52