Assoc. Prof. Dr. Mehmet AKSARAYLI and Resst. Assist. Osman PALA’s Best Book Chapter Award

06-11-2017

Doç. Dr. Mehmet Aksaraylı ve Araş. Gör. Osman Pala’nın 28 Eylül – 1 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya düzenlenen “II. International Strategic Research Congress” (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi – ISRC2017) bilim kurulu tarafından “Software Selection with Weighted Expert Judgments Approach Based on Analytic Hierarchy Process” adlı çalışmaları kitap bölümü olarak yayınlanmış ve en iyi kitap bölümü ödülüne layık görülmüştür.

Create Timestamp : 06/11/2017 15:40 | Last Update Timestamp : 6/11/2017 15:45