Attention for students who used a different magnetic card for student attendancy control system

25-05-2017

Bilindiği üzere öğrencilerimizin öğrenci kimlik kartlarını kaybetmeleri, evde unutmaları vb. durumlarda geçici olarak manyetik özellikli başka bir kart ile yoklamaya katılmaları gerektiği daha önceki duyurularımızda bildirilmişti.

2016-2017 Öğretim yılı bahar yarıyılı derslerinin 30.05.2017 tarihinde tamamlanmasını takiben öğrencilerimizin derslerdeki devam durumları hesaplanacaktır. Bu nedenle en geç 30.05.2017 Salı günü mesai bitimine kadar öğrenci kartı dışında başka bir kartla yoklamaya katılmış ve bu kayıtların aktarımını yaptırmamış öğrencilerimizin Fakültemiz Bilgi İşlem birimine başvurarak geçici kartla oluşturulmuş kayıtların aktarımını yaptırmaları gerekmektedir. Tüm öğrencilerimize duyurulur.

Create Timestamp : 25/05/2017 23:43 | Last Update Timestamp : 25/05/2017 23:44