Attention for students who used a different magnetic card for student attendancy control system

18-05-2018

Bilindiği üzere öğrencilerimizin öğrenci kimlik kartlarını kaybetmeleri, evde unutmaları vb. durumlarda geçici olarak manyetik özellikli başka bir kart ile yoklamaya katılmaları gerektiği daha önceki duyurularımızda bildirilmişti.

2017-2018 Öğretim yılı bahar yarıyılı derslerinin 18.05.2018 tarihinde tamamlanmasını takiben öğrencilerimizin derslerdeki devam durumları hesaplanacaktır. Bu nedenle en geç 21.05.2018 Pazartesi günü saat 12:00 ‘ a  kadar öğrenci kartı dışında başka bir kartla yoklamaya katılmış ve bu kayıtların aktarımını yaptırmamış öğrencilerimizin Fakültemiz Bilgi İşlem birimine başvurarak geçici kartla oluşturulmuş kayıtların aktarımını yaptırmaları gerekmektedir. Tüm öğrencilerimize duyurulur.

Create Timestamp : 18/05/2018 14:40 | Last Update Timestamp : 18/05/2018 14:44