5 Haziran 2015 Cuma Günü Yapılacak Final Sınavları Tarihinde Değişiklik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29/05/2015 tarih ve 73112577-1212.29032 sayılı yazısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün 01/06/2015 tarih ve 47855647-100-1406 sayılı yazısına istinaden; Öğrencilerin kendi memleketlerinde anayasal ve demokratik seçime katılma haklarını kullanabilmeleri için 05/06/2015 tarihinde yapılacak olan 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılı yarıyılsonu (final) sınavları 10/06/2015 tarihine aktarılmıştır. Ayrıntılı ve güncel sınav programı için tıklayınız.

Yabancı Diller Yüksekokulu Bünyesinde Açılması Planlanan Yabancı Dil Kursları

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde açılması planlanan, Yabancı Dil Kurslarına İlişkin ilan metinleri http://www.ydy.deu.edu.tr/?p=1041 linkinde yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.

2014-2015 Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Akademik Takvimi

2014-2015 Öğretim yılı yaz öğretimi akademik takvimi aşağıdaki gibidir. Kesin Kayıt :  01 Temmuz 2015 – 03 Temmuz 2015 Dersler: 06 Temmuz 2015 – 14 Ağustos 2015 Final Sınavları: 17 Ağustos 2015 – 22 Ağustos 2015

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşılıksız Burs Duyurusu (2014-2015 Bahar Yarıyılı)

Türkiye Emekli Subaylar Derneği tarafından üniversitemizde eğitim görmekte olan lisans öğrencilerimize 2014-2015 bahar yarıyılı itibari ile burs verecektir. Burs verilecek öğrencilerde aranacak ön şartlar aşağıdaki gibidir: a) T.C. vatandaşı olmak, b) Mal varlığı ve gelir durumuna göre desteğe ihtiyacı olması ve gelir getirici herhangi bir işte çalışmaması, c) Başka kurum ve kuruluşlardan burs almıyor olması, […]

Ek Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri (Katlamalı Harç) İadesi

Üniversitemizde Okuyan ve Mezun Öğrencilerimizin Dikkatine!!! 07 Nisan 2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6367 sayılı Kanunla, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ıncı maddesinin (c) ve (ç) fıkraları değiştirilmiş, ayrıca aynı Kanun’a geçici 71 inci madde eklenmiştir. Söz konusu değişiklikle; katlamalı harç olarak adlandırılan tez veya ders tekrarı nedeniyle öğrencilerimize yüklenen ek katkı […]

Öğretim Elemanlarımızın Dikkatine (Öğrenci Sınav Giriş Belgeleri Hakkında)

Değerli Öğretim Elemanlarımız; Öğrenci kimliği yanında bulunmadığı için “Sınav Giriş Belgesi” ile sınava alınan öğrencilerimizin belgeleri, kimlik kontrolü sırasında gözetmenler tarafından toplanarak, dersin öğretim üyesine teslim edilecektir. Öğretim üyelerinin sınav evrakı ile birlikte bu belgeleri Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri hususunda gereğini rica ederim.    Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER          Dekan Yardımcısı

2015/2016 Öğretim Yılı Farabi Değişim Programı Başvuruları Duyurusu

2015/2016 Öğretim Yılı Farabi Değişim Programı Başvuruları online yapılacak olup, başvurular 10 Mart 2015 Salı günü başlayacaktır.Başvuruların  bitiş tarihi ise 22 Mart 2015 Pazar günüdür. Farabi Değişim Programına başvuran öğrencilerin aşağıda yer alan başvuru evraklarını en geç 24 Mart 2015 tarihine kadar Fakülte Bölüm Koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir.Online başvuru için Farabi Kurum Koordinatörlüğü web sitesi; […]

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları Duyurusu

2015/2016 Öğretim Yılı ERASMUS+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları 23/02/2015 – 08/03/2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru koşulları ve detaylar için  DEÜ Dış İlişkiler sayfası; http://international.deu.edu.tr/index.php/tr/ inceleyiniz.

2014 – 2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Temel Bilgi Teknolojileri Dersini Alan ve Muafiyet Sınavına Girecek Öğrencilerimizin Dikkatine

1. Sınıf 2. yarıyıl derslerinden “Temel Bilgi Teknolojileri” dersi için 13 Şubat 2015 Cuma günü saat 16.00 da muafiyet sınavı yapılacaktır. 2014–2015 Öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt yenileme işlemleri sırasında Temel Bilgi Teknolojileri dersini seçmiş öğrencilerimizin  bu sınava girebileceklerdir. Muafiyet sınavına girecek öğrencilerden bağıl değerlendirme sistemine tabi olanların başarı durumları, sınava girecek olanların tümü birlikte […]

2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kayıt Yapmayan Öğrenciler için Duyuru

2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kayıt Yapmayan Öğrencilerimiz kayıtlarını 09.02.2015 Pazartesi 17:00 ile 12.02.2015 Perşembe günü saat 13:00 saatleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Web Kayıt sayfası üzerinden yapabileceklerdir. İlgililere duyurulur.

2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Açılmayan Seçimlik Dersler Listesi

Açılmayan seçmeli dersleri seçen öğrencilerin 12/02/2015 tarih saat 13:30’dan itibaren 15/02/2015 saat 23:00’a kadar www.deu.edu.tr web kayıt adresinden Ekle –Çıkart işlemini yapmaları gerekmektedir. Açılmayan Derslerin Listesi için burayı tıklayınız.

2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Süresinin Uzatılması

2014-2015 Öğretim Yılı Bahar yarıyılı kayıt yenilemeleri 08/02/2015 saat 23:59:00 ‘a kadar uzatılmıştır. Tüm ilgililere duyurulur…

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sonu İtibari İle İkinci Öğretim Bölümlerinde %10 a Giren Öğrenci Listeleri

1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2- Ekonometri 3- İktisat 4- İşletme 5- Kamu Yönetimi 6- Maliye

2014-2015 Öğretim Yılında Hazırlık Okuyan Öğrencilerimizin Dikkatine

Üniversitemiz Senatosu’nun 20/01/2015 tarih ve 435 sayılı kararı gereğince yabancı dil hazırlık sınıfının isteğe bağlı olması nedeni ile hazırlık sınıfı okuyan fakültemiz öğrencilerinin Bahar yarıyılında bölümlerinde okumak istedikleri taktirde 10/02/2015 tarihi mesai bitimine kadar dilekçe ile fakültemiz Öğrenci İşleri birimine başvurmaları gerekmektedir. 2014-2015 Öğretim yılı Bahar Döneminde TBT (Temel Bilgi Teknolojileri) dersinden muafiyet almak isteyen […]

2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “Temel Bilgi Teknolojileri” Dersi İçin Yapılacak Olan Muafiyet Sınavı Takvimi ve Sınav İle İlgili Esaslar

a) Birinci sınıf (2. yarıyıl) derslerinden “Temel Bilgi Teknolojileri” dersi için 13.02.2015 Cuma günü saat 16:00’da muafiyet sınavı yapılması, b) 2014-2015 Öğretim Yılı bahar yarıyılında kayıt yenileme işlemleri sırasında “Temel Bilgi Teknolojileri” dersini seçmiş öğrencilerimizin bu sınava girebilmesi, c) Muafiyet sınavına girecek öğrencilerin bağıl değerlendirme sistemine tabi olanların başarı durumlarının, sınava girecek olanların tümü ile […]