Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi Gereği 2016-2017 Öğretim Yılı Engelli Öğrenci Temsilciliği Seçimi Yapılacaktır.

01-03-2017

Yönergenin 10. maddesindeki koşulları taşıyan adayların bir dilekçe ve transkript belgesi ile birlikte 03 Mart 2017 Cuma günü saat 17:30’a kadar Fakülte Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Seçimler ile ilgili tüm duyurular B Amfilerde ilan panosunda ilan edilecektir.

Duyurulur.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERİSTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ

– Her Fakülte için, Bir  Engelli Öğrencimiz ‘‘Engelli Öğrenci Temsilcisi’’ olarak seçilecektir.

– Seçimlerde birinci turda seçimin yapıldığı bölümün %60’ının,ikinci turda %50’sinin seçime katılması şarttır.ilk iki turda seçim gerçekleşmez  ise  üçüncü turda katılım oranı şartı aranmaz.

Akademik Birim Engelli Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olmak.

b) Bu Yönergede tanımlanan “Engelli Öğrenci” kapsamında bulunmak c) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak.

d) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak.

e) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olma

 

Not Bu nitelikleri taşımadığı  sonradan anlaşılan veya seçim sırasında bu  niteliklere sahip olup da, daha sonra söz konusu nitelikleri  kaybedenlerin temsilcilik sıfatı kendiliğinden sona erer.

 Müracaat :

 03 Mart 2017 Cuma günü saat 17:30’a kadar bir dilekçe ve transkript ile Fakülte Sekreterliğine yapılacaktır.

 Propaganda çalışmaları : 06- Mart -14-Mart  2017 tarihlerinde yapılacaktır.

Seçim :

Tarih: 15 Mart 2017 Çarşamba

Yer : ÇAM (Çok Amaçlı Aktivite Merkezi)

1.Tur Seçim : 15 Mart 2017  saat:10:00-11:00

2.Tur Seçim : 15 Mart 2017  saat 11:00-12:00

3.Tur Seçim : 15 Mart 2017  saat 13:30-17:00

Oluşturulma Zamanı : 01/03/2017 13:24 | Son Güncellenme Zamanı : 20/03/2018 14:00