Our faculty hosted “International Conference on Excellence and Quality in Public Life” On 17.11.2017

17-11-2017

İzmir Valiliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD) işbirliğinde gerçekleştirilen uluslararası konferansa, İzmir’in üst düzey mülki-idari amirleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katılmışlardır.Konferansın açılış konuşmasında Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Kâmil TÜĞEN “Küreselleşen dünyada kamusal yaşamdaki mükemmeliyet ve kalite arayışlarının gerekliliği” üzerinde durmuş ve konunun uzmanları tarafından derinlemesine incelenmesinin önemini vurgulamıştır.

Create Timestamp : 17/11/2017 16:52 | Last Update Timestamp : 17/11/2017 16:54