S.S. TARİŞ İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Visit

22-06-2018

IZCEAS 2018 Organizasyon Komitesi Adına DEÜ İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Kâmil TÜĞEN ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ ‘nün S.S. TARİŞ İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ni Ziyareti


Create Timestamp : 22/06/2018 15:16 | Last Update Timestamp : 22/06/2018 15:17