“Secure Blood Supply and Türkök” organization was held on 20/12/2017

21-12-2017

Genç arkadaşımız Kaan Özelçam ve diğer lösemi hastalarına destek olmak amacıyla DEÜ İİBF Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Solunu’nda 20.12.2017 tarihinde Türkiye Kızılay Derneği İzmir Kan Merkezi’nin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının katkılarıyla “Güvenli Kan Temini ve Türkök” Konulu konferans tüm fakülte topluluk ve kulüplerinin ile düzenlenmiştir.

Konferans’ın açılış konuşmasında İİBF Dekanı Prof. Dr. Kamil Tüğen kök hücre naklinin löseminin tedavisinde önemine vurgu yaparak kök hücre ve kan bağışında bulunmanın şifa bekleyen insanlarımız için ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca söz konusu etkinliğin Fakültemizin tüm öğrenci kulüp ve toplulukları tarafından desteklenerek gerçekleştirildiğini dile getirmiştir. Bu işbirliklerinin toplumumuzla ilgili önemli konularda artarak devamından yana olduğunu ortaya koymuştur. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul Güvenlik Kan Temini ve Türkök konulu konferansındaki sunumuyla katılımcılara değerli bilgiler vermiştir.

Öncelikle kan bağışının önemi ve Türkiye’deki tarihsel sürecini ortaya koyan Yurdakul daha sonra Güvenli Kan Temini Projesinin gelişimi hakkında bilgi vermiştir. Yurdakul son olarak kök hücre naklinin aşamalarını ve önemini açıklamıştır. Son olarak hastaların hastalıklarının tedavisinde umudun artması açısından katılımcıları kan ve kök hücre bağışına davet etmiştir.

Konferansın ardından öğrencilerimizin akademik ve idari personelimizin kan ve kök hücre bağışları gerçekleştirilmiştir.Create Timestamp : 21/12/2017 15:20 | Last Update Timestamp : 21/12/2017 15:33