Sustainable Environmental Applications and Turkey

15-01-2018

Sustainable Environmental Applications and Turkey

Açılış Konuşması

Prof. Dr. Kâmil TÜĞEN

DEÜ İİBF Dekan V.

Konuşmacı

Prof. Dr. A. Vural CENGİZ

South University Oğretim Üyesi

Florida Türk Amerikan Ticaret Odası Başkanı

Amerika-Türk Asamblesi Eski Başkanı

Konferans İngilizce olup,Türkçeye çevrilecektir.

8 Şubat 2018, Perşembe

Mavi Salon, Saat: 15.00-16.30

Dokuz Eylül Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dokuzçeşmeler-Buca

Create Timestamp : 15/01/2018 15:13 | Last Update Timestamp : 15/01/2018 15:15