YÖK External Assessment Process and Schedule Studies continue in our faculty.

18-10-2017

Fakültemizde YÖK Dış Değerlendirme Süreci ve Takvimi Çalışmaları Devam Etmektedir.
Dekan Vekilimiz Prof.Dr. Kâmil TÜĞEN Başkanlığında, Fakülte Kalite Komisyonu ve Dış Değerlendirme Sürecine Katılacak Akademik Personelimiz Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirmişlerdir.

Create Timestamp : 18/10/2017 16:32 | Last Update Timestamp : 18/10/2017 16:34