2021-2022 Öğretim Yılında Maddi Durumu İyi Olmayan Öğrencilerimiz İçin Yemek Bursu Verilecektir(Başvuru süresi 01.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır)

23-11-2021

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. Maddesi uyarınca 2021-2022 Eğitim – Öğretim yılında da öğrenim gören ve maddi
durumu iyi olmayan öğrencilerimize yemek bursu verilecektir. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki belgeler ve yemek bursuna başvuru yapmak istediğine dair bir dilekçe ile öğrenci işleri birimimize 01Aralık 2021 Çarşamba günü Saat 17.30’a kadar  başvuru yapmaları gerekmektedir.

1-Not döküm belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler yeterlidir)

2-Aile Gelir durumunu gösteren belge (e-devlet üzerinden alınan belgeler yeterlidir)

Oluşturulma Zamanı : 23/11/2021 16:14 | Son Güncellenme Zamanı : 26/11/2021 10:33