Ara sınavlar için belirlenmiş olan öğrenci sayıları, derslikler, sınav günü ve saatlerinde değişiklikleri yapılabilir. Bu nedenle lütfen sınav programını sık sık kontrol ediniz.

Show by Lecterur :
Show by Classroom :
Show by Department :
Show by Asistants :
Show by Date :