“100th Anniversary of the People’s Republic of Azerbaijan: Azerbaijan-Turkey Relations and Regional Security” Conference was held in our Faculty on May 7, 2018.

08-05-2018

“Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin 100. Yılı: Azerbaycan-Türkiye İlişkileri ve Bölgesel Güvenlik” Konferansı 7 Mayıs 2018 Tarihinde Fakültemizde Gerçekleştirilmiştir.

-“Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin 100. Yılı: Azerbaycan-Türkiye İlişkileri ve Bölgesel Güvenlik” Konferansı, Mavi Salon,7.5.2018, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kâmil TÜĞEN’in konuşması:

 

Sayın Büyükelçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Şube Müdürü, Socar Yetkilileri, Dekan Yardımcılarım, Bölüm Başkanlarım, Hocalarım, Meslektaşlarım, Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Fakültemiz Maliye Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Misafirlerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz,

Kardeş ülke Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünü, Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Şube Müdürünü konferansları vesilesiyle Fakültemizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Türkiye ve Azerbaycan olarak iki devlet, tek milletiz. Atatürk bir konuşmasında “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir. ” demiştir.

İzmir ile Bakü arasında 1980’li yılların başlarında kardeşlik köprüleri kurulmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyemizle Bakü Belediyesinin temellerini attığı bu köprünün hep canlı olmasını arzu ediyoruz.

1944 yılında Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu olarak kurulan Fakültemiz bu yıl 74. Yılını idrak etmektedir. Can Azerbaycan’ın Sovyetler Birliğinden ayrılıp bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bu yana çok sayıda Azerbaycanlı öğrencimiz Fakültemizde öğrenim görmüş, bir kısmı da lisans eğitimleri sonrası Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini başarıyla tamamlamışlardır. Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr.Asif Kurban da Maliye Anabilim dalımızda doktorasını yapan arkadaşlarımızdandır. Ocak ayında da Bakü’deki Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitemizden meslektaşlarımızı misafir ettik.

Temennimiz, Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin 100. Yılında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de 100. Yılına doğru yaklaşırken bu iki kardeş devletin ve milletin işbirliği ve dayanışma temelinde önlerindeki problemleri aşıp daha da ilerilere gitmeleridir.

Bu güzel organizasyona katkıları için oturum başkanı değerli meslektaşım Prof. Dr. Nevzat Şimşek’e, Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Asif Kurban ile Fakültemiz Maliye Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Kaymaz’a tebriklerimi sunuyorum.

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selȃmlıyorum.

Prof. Dr. Kâmil TÜĞEN

Dokuz Eylül Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekan Vekili

 

 

Create Timestamp : 8/05/2018 00:48 | Last Update Timestamp : 8/05/2018 00:48