Management Information Systems

http://ybs.iibf.deu.edu.tr

TARİHÇE: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur. Enformasyon Teknolojileri ABD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ABD olmak üzere bölüme bağlı iki adet anabilim dalı bulunmaktadır.

TANITIM:
Yönetim Bilişim Sistemleri işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri’ni ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonu ile ortaya çıkmıştır. Programdan mezun olan kişilerin yöneticilerin karar süreçlerini en iyilemelerinde kullanacakları en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hakim olmalarının yanında, analitik düşünme ve organizasyonun yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Bu programın avantajı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Program, mezunlarının teknik, analitik, yönetsel düşünme ve iletişim yeteneklerine odaklanmaktadır. Programda okuyan öğrenciler aşağıdaki konularda donanımlı olacak şekilde yetiştirileceklerdir:

Bilişim teknolojileri temellerine hakim olma
Yazılım geliştirme mantığına hakim olma
Telekomünikasyon Ağları temellerini anlama ve yönetme
Bilişim sistemleri analizi ve tasarımını gerçekleştirme
Veritabanı sistemleri analizi ve tasarımını gerçekleştirme
Kurumsal sistemler ve tedarik zinciri sistemlerinin faydalarına hakim olma
Yazılım geliştirme sürecini izleme ve kontrol etme
Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar ve üst yönetim ile iletişim sayesinde gereksinimleri belirleme
Gereksinimleri tasarıma dönüştürme
Kullanıcı isteklerini bilişim sistemlerine yansıtma
Sosyal medya için her kategoride içerik üretme
Sosyal medya analizi yapabilme
Arama motoru optimizasyonunu gerçekleştirme
Endüstri 4.0 bileşenlerine hakim olma
Nesnelerin interneti ile uygulama geliştirme
İş zekası uygulamaları ile kurumsal Karar Destek Sistemi geliştirme

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı hakkında öğrenmek istediğiniz konulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bölüm web sayfası:http://ybs.deu.edu.tr
Lisans programı ve dersler hakkında: http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2019-2020/tr/bolum_9752_tr.html
Facebook sayfamız: http://www.facebook.com/deuybs/
Bölüm Youtube kanalı tanıtım videoları: https://www.youtube.com/channel/UCqqfO8Yw3wSIViCrgVjX3Aw/featured

Create Timestamp : 27/05/2013 10:50 | Last Update Timestamp : 3/11/2019 16:24