As a result of the interviews made with the General Directorate of ESHOT, affiliated to the İzmir Metropolitan Municipality, it was deemed appropriate to change the name of the “Law School” stall as the “Faculty of Economics and Administrative Sciences”

17-11-2017

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda “Hukuk Fakültesi” durak isminin “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” durağı olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür

Create Timestamp : 17/11/2017 17:27 | Last Update Timestamp : 17/11/2017 17:29