Procedure of Getting Certificate of Graduation

11-01-2018

1- http://www.iibf.deu.edu.tr adresi öğrenci işleri matbu formlar kısmından alacakları mezuniyet için gerekli dilekçe örneklerini almaları (1-Üst Dilekçe örneği 2- Kütüphane Dilekçe örneği)
2- Alınan dilekçe örnekleriyle İİBF KÜTÜPHANESİNDEN ilişkilerini kesmeleri gerekir.
3- Nüfus cüzdan fotokopisi
4- DEÜ öğrenci kimlik kartlarının teslim edilmesi(Akıllı Kart ve De-Kart)
5- DEBİS adresinden KİŞİSEL İŞLEMLERİM bölümünden alacakları MEZUN BİLGİ FORMU çıktısı ile öğrenci işleri danışma birimine teslim etmeleri gerekir.

FAKÜLTEMİZDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN LİSANS DİPLOMALARINI ALABİLMESİ İÇİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER:

1- Geçici Mezuniyet belgesinin aslını teslim etmeleri
2- Eğer geçici Mezuniyet belgeleri ellerinde yok ise öğrenci işleri danışmadan alacakları form ile karakoldan kayıp tutanağı tutarak bu belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.

Create Timestamp : 19/06/2014 14:50 | Last Update Timestamp : 26/04/2018 13:44