2017-2018 Education Year Academic General Assembly Meeting was held on Monday, 27.11.2017

Announcement of Foreign Language Exemption Examination for Students Who Have Failed in the Compulsory Foreign Language Preparatory Class and Placed to Our Faculty

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan ve kaydı silinip ÖSYM tarafından fakültemize yerleşen aşağıda listesi yer alan öğrencilere yönelik 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 10:00 da ÇAM (Çok amaçlı Aktivite Merkezinde) yabancı dil muafiyet sınavı yapılacaktır. İlgili öğrencilerimize duyurulur. 2017461237 CENNET DEDE İktisat 2017461247 SELİN ÇELİK İktisat 2017462254 UMUT KORKMAZ İşletme 2017462255 AHMET […]

Administration Board Of Our Faculty was convened on Thursday, November 23, 2017.

Fakültemiz Yönetim Kurulu 23 Kasım 2017 Perşembe Günü Toplandı. Toplantıda görev süreleri dolan Prof.Dr.Yaşar UYSAL ve Doç.Dr.Engin ÖZGÜL Hocalarımıza Dekanlığın teşekkür plaketleri takdim edildi.

Lecturer Assist. Prof. Dr. Selim ŞANLISOY was appointed as Assoc. Professor

We congratulate him and wish all the best in his new position.

Lecturer Assoc. Prof. Dr. Nevser Mine TÜKENMEZ was appointed as Professor

We congratulate her and wish all the best in her new position.

Lecturer Assoc. Prof. Dr. Yılmaz GÖKŞEN was appointed as Professor

We congratulate him and wish all the best in his new position.

Attention for Students that Failed in Foreign Language Preparatory Classes and placed to our faculty Turkish programs by ÖSYM

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlıktan kaydı silinip ÖSYM tarafından Türkçe programlara yerleştirme işlemleri sonucu, Fakülte/Yüksekokulunuza yerleştirilen öğrencilere numara türetilmiş olup numaraları ve yapmaları gereken işlemler aşağıdaki gibidir. ÖGRENCİ NUMARASI ÖGRENCİ ADI ÖGRENCİ SOYADI DEBİS KULLANICI ADI BÖLÜMÜ 2017474106 LEVENT GÜLSEVEN levent.gulseven@ogr.deu.edu.tr Kamu Yönetimi (İ.Ö) 2017469070 AHMET ERTAŞ ahmet.ertas@ogr.deu.edu.tr Yönetim Bilişim Sistemleri 2017469071 CEM GÜLLER […]

Lecturer Assoc. Prof. Dr. Ahmet ÖZEN was appointed as Professor

We congratulate him and wish all the best in his new position.

As a result of the interviews made with the General Directorate of ESHOT, affiliated to the İzmir Metropolitan Municipality, it was deemed appropriate to change the name of the “Law School” stall as the “Faculty of Economics and Administrative Sciences”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda “Hukuk Fakültesi” durak isminin “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” durağı olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür

Our faculty hosted “International Conference on Excellence and Quality in Public Life” On 17.11.2017

İzmir Valiliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD) işbirliğinde gerçekleştirilen uluslararası konferansa, İzmir’in üst düzey mülki-idari amirleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katılmışlardır.Konferansın açılış konuşmasında Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Kâmil TÜĞEN “Küreselleşen dünyada kamusal yaşamdaki mükemmeliyet ve […]

International Conference on Excellence and Quality in Public Life

ULUSLARARASI KAMUSAL YAŞAMDA MÜKEMMELİYET VE KALİTE KONFERANSI Konferans Yeri Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Prof.Dr. Ömer YİĞİTBAŞI Konferans Salonu, Dokuzçeşmeler Kampüsü / Buca-İzmir Tel: 0 (232) 420 17 73 09:45/10:15 Açılış Konuşmaları Prof.Dr. Onur ÖZVERİ Kongre Başkanı Prof.Dr. Kamil TÜĞEN Dekan V. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. […]

Lecturer İbrahim ARAP was appointed as Associate Professor

We congratulate him and wish all the best in his new position.

Thanks to Some People and Companies About Providing a suitable course work environment to Our Students at ÇAM

Çok Amaçlı Aktivite Merkezimizde öğrencilerimize uygun bir ders çalışma ortamının sağlanmasında bize destek olan EDUCAMPER , BİLGEİZMİR ve Lider Akademi firmalarına, Üniversitemiz ve Fakülte Öğrenci Temsilcimiz Mert Samet YAZAREL’e, güvenlik görevlilerimize, yemekhane personelimize ve değerli çalışanımız Ömer YILDIRIM’a teşekkür ederiz.

We remembered Atatürk with respect and longing

Industry 4.0 Applications from Turkey and the World