Course Schedule By Departments and Classes

Course Schedule can be changed so please check this page frequently

Final Exams Schedule

Unit Home Page Academic Calendar Regulations Forms FAQ Announcements Midterm Exam Schedule Excuse Exam Schedule Final Exams Schedule Final Excuse Sınav Programı Single Course Exam Schedule Attendancy Control System Course Contents

Midterm Exams Schedule

Unit Home Page Academic Calendar Regulations Forms FAQ Announcements Midterm Exam Schedule Excuse Exam Schedule Final Exams Schedule Final Excuse Sınav Programı Single Course Exam Schedule Attendancy Control System Course Contents

Midterms Excuse Exams Schedule

Unit Home Page Academic Calendar Regulations Forms FAQ Announcements Midterm Exam Schedule Excuse Exam Schedule Final Exams Schedule Final Excuse Sınav Programı Single Course Exam Schedule Attendancy Control System Course Contents

Dr. Emrah GÜLAY was appointed as Assoc. Prof. Dr.

Fakültemiz Ekonometri Bölümü, İstatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Emrah GÜLAY, Doçent Unvanı Almıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının sürekli olmasını dileriz.

Ministry of Foreign Affairs European Union Presidency Scholarship

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’ nın, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hukuk, ekonomi, sosyal bilimler, iletişim gibi ilgili alanlarda üniversite mezunu veya son sınıfta öğrenim gören İngilizce ve Fransızca dillerine hakim olan öğrencilere burs verilecek olup, söz konusu burs programına https://www.ab.gov.tr/52143.html internet adresinden 13 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapılabileceği bildirilmektedir.

Cooperating on computer and internet access opportunities based on the letter of the Council of Higher Education dated 22.05.2020 and numbered E.31978

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.05.2020 tarih ve E.31978 sayılı yazısıyla “Dijital ortamlara erişim olmayan öğrencilere yönelik çözümlerin (alternatif çevrimiçi erişim yollarının kullanılmasına izin verilmesi, öğrencinin bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet erişim olanaklarının değerlendirilmesi vb.) üretilmesi kapsamında diğer Üniversitelerle işbirlikleri yapılması” önerilmiştir. Bu kapsamda, aşağıdaki […]

Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences 2020-2021 Fall Semester Distance Education Process Information Meeting

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2020-2021 Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Süreci Bilgilendirme Toplantısı 16 Ekim 2020 Cuma saat 15:00 de 2020-2021 Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Sureci ve Kullanımı ile ilgili detaylı bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. CANLI TOPLANTIYA sorularınızla katılabilirsiniz. Toplantı Linki: https://www.youtube.com/watch?v=FxqbkAqInv8. Katılımınızı bekler, sağlıklı günler dileriz.

Prof. Dr. İsmail MAZGİT was appointed as the head of Division of Economics Theory and Economics History

Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.

Prof. Dr. Cenk ÖZLER was appointed as head of Econometrics Department

Kendisini tebrik ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Assist Prof. Dr. Levent YILMAZ was appointed as Vice Head of Public Administration Department

Kendisini tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.

Dr. Ayşegül ÇİMEN was appointed as Assoc. Prof. Dr.

Fakültemiz İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarından Araş. Gör. Dr. Ayşegül ÇİMEN, Doçent Unvanı Almıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının sürekli olmasını dileriz.

2019-2020 Academic Year Spring Semster (After Final Makeup Exams) Three Courses Exam Announcement

Üniversite Senatosu’nun 06.05.2020 tarihli üç ders sınavları ile ilgili aldığı karar uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri gereğince yapılacak olan “Tek Ders Sınavı” nın bu dönemle sınırlı olmak üzere “Üç Ders Sınavı” olarak uygulanmasına, sınav tarihlerinin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek duyurulmasına karar verilmiş olup Fakülte […]

TO THE ATTENTION OF OUR STUDENTS WHO WILL MAKE THE GRADUATION OPERATIONS

MEZUNİYET AŞAMASINA GELEN VE FAKÜLTEMİZDEN İLİŞİK KESME İŞLEMİ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN PANDEMİ SÜRECİNDE TEMASIN ASGARİYE DÜŞÜRÜLMESİ AÇISINDAN İLİŞİK KESME BAŞVURU İŞLEMLERİ E-MAİL YOLU İLE YAPILACAKTIR. ÜZERİNDE KÜTÜPHANEDEN ALINAN KİTAP, DERGİ, YAYIN VB. MALZEME OLAN ÖĞRENCİLERİN KÜTÜPHANE İLE İLİŞİĞİNİN KESMESİ GEREKMEKTEDİR KÜTÜPHANE BORCU OLAN ÖĞRENCİLERİN  ÇIKIŞ İŞLEMLERİ YAPILMAYACAKTIR. MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN mezun.deu.edu.tr ADRESİNDEN MEZUN BİLGİ FORMLARINI DOLDURMALARI […]

Questionnaire for University Students within the Scope of the Eurostudent VII Project

Dear Student, The Council of Higher Education (YOK) invites you to take part in a large-scale survey about studying in Turkey. This survey has been conducted since 2000 and serves to monitor and analyze the experiences of students. YOK constantly seeks to improve the quality of higher education in Turkey. By participating in this survey, […]