Engelsiz İİBF Web Sitesine Hoşgeldiniz

Engelsiz İİBF Görevleri:
• Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak.
• Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
• Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.
• Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak

İİBF HİZMETLERİMİZ

Engelsiz Çalışma Odası

İİBF Engelsiz Çalışma Odası D Blok zemin katta, Okuma Salonunun karşısındadır. Çalışma odasında iki adet Nvda ekran okuyucu programı yüklü bilgisayar, iki kulaklık ve yazıcı ile ders çalışmaya uygun iki adet ofis tipi bir adet sekiz kişilik masa ve buz dolabı bulunmaktadır.

Engelli öğrencilerin sınav uygulamaları çalışma odasında yapılmaktadır. Odanın kullanımıyla ilgili kütüphane sorumlusu ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

İİBF Engelsiz Çalışma odası talepler ve gereklilikler doğrultusunda yeni olanaklarla geliştirilecektir.

Engelli Öğrenci Danışmanlığı

Fakültemizde fiziki erişilebilirlik ve akademik ihtiyaçlara yönelik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. İİBF Engelli Öğrenci Akademik Danışmanı Arş. Gör. Adil Çamur, İİBF Engelli Öğrenci Akademik Danışmanı Fakülte Sekreteri Nermin Çavga’dır.

Ders Uygulamaları
Ders öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için alınacak önlemler alınır.
a) Öğretim elemanları Engelli Öğrenci Birimi tarafından gönderilen özel gereksinimli öğrencilere ilişkin kişisel verileri gizli tutmakla yükümlüdür.
b) Ders programlarına “Engel durumunuzdan ötürü herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen benimle iletişime geçiniz” cümlesi eklenir.
c) Özel gereksinimli öğrenciler, talepleri ve gerekçeleri Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu (Engelsiz DEÜ Koordinatörlüğü) tarafından uygun bulunması halinde, kısa süreli olarak bölümleri ile ilgili dersleri, ikinci öğretim veya Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ders programlarından takip edebilirler.
d) Eğitim-öğretim yılı başında Engelli Öğrenci Birimi tarafından özel gereksinimli öğrencilere oryantasyon toplantısı yapılır.
e) Özel gereksinimli öğrencilere verilen ödev ve projeler bu öğrencilerin engel grubu dikkate alınarak uyarlanır.

Engel gruplarına göre ders uygulamaları için tıklayınız. (yönergenin ilgili kısımları eklenecek)

Sınav Uygulamaları

Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için alınacak önlemler alınır. Sınav görevlilerince sınav saatleri, sınav yerleri ve soruları vb. gibi duyurular engel grupları göz önünde bulundurularak yapılır.

Engel gruplarına göre sınav uygulamaları için tıklayınız. (yönergenin ilgili kısımları eklenecek)

Fiziki Erişilebilirlik

Fakültemizde fiziki erişilebilirliğe ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda …. adet rampa, 3 adet engelli tuvaleti ( D blok zemin kat ve kampüs öğrenci tuvaletleri), 2 adeti tekerlekli sandalyeye uygun olmak üzere 4 asansör bulunmaktadır. İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda iyileştirmeler devam etmektedir.

Font Büyült Normal Fonta Dön
Oluşturulma Zamanı : 12/03/2018 13:53 | Son Güncellenme Zamanı : 20/03/2018 20:22