Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin temelini oluşturan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 9 Eylül 1944 tarihinde kurulmuştur. 8 Haziran 1959 tarihinde kabul edilen 7334 sayılı kanunla İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline getirilmiştir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1968de fakülte olarak Ege Üniversitesine bağlanmıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır. Fakülte Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Eğitim, tüm bölümlerde örgün ve ikinci öğretimde olmak üzere sürdürülmekte olup, eğitim dili Türkçedir. Tüm bölümlerde seçimlik hazırlık sınıfı eğitimi bulunmaktadır.
Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu siyasaları belirleme ve uygulama anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra, yapısal anlamda devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu Yönetimi; faaliyet, disiplin ve bir meslektir. Bunun yanı sıra birçok disiplini kapsayan displinlerarası bir niteliğe sahiptir. Bu özelliği kamunun sorunlarının çözümünü daha kolay hale getirmektedir. Kamu yönetimi; kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması, planlanması, örgütlenmesi, yönlendirme, koordinasyon gibi işlem ve faaliyetlerin bir bütünüdür. Kamu Yönetimi programında kamu yönetiminin bu özelliklerinin neler olduğu ve nasıl uygulandığına yönelik bir eğitim sürdürülmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kamu Yönetimi Lisans Programı, öğrencilere kamu yönetimi ile ilgili kuramları bilme, bilgiyi yorumlama ve uygulama yeteneğini de içeren bir altyapı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yönde, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Yönetim Bilimleri ve Hukuk alanında temel teorik bilgilerin kazandırılması ve ödev, proje, alan araştırması gibi yöntemler ile teorik bilgilerin uygulamayla ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Kamu Yönetimi lisans öğretim programında, üçüncü yarıyıldan itibaren alanda uzmanlaşmaya yönelik seçimlik dersler de yer almaktadır. Seçimlik derslerin bazılarının öğretim dili İngilizce ve/veya Fransızca olup, bu derslere Erasmus Programı kapsamındaki öğrenciler de kayıtlanabilmektedir. Ayrıca öğrenciler, yurt içinde Farabi, yurt dışında ise Erasmus Programı kapsamında çeşitli Avrupa üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl değişim programlarından yararlanabilmektedir.
Kamu Yönetimi Bölümü 2017-2018 öğretim yılı itibarıyla 2 profesör, 4 doçent, 7 yardımcı doçent ve 12 araştırma görevlisinden oluşan öğretim elemanı kadrosuyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Oluşturulma Zamanı : 28/03/2013 11:27 | Son Güncellenme Zamanı : 1/08/2018 13:30