Genel Bilgiler

Maliye Bölümü (Tarihçe ve Program Genel Bilgisi)  

Temelleri 9 Eylül 1944 tarihinde İzmir’de “Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu” na dayanan fakültemiz, 8 Haziran 1959 tarihinde “İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi” haline getirilmiş, ardından 1968’de Ege Üniversitesi’ne bağlanmış ve 1982’de de “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adı altında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Halen bu fakülte bünyesinde faaliyetlerine devam eden Maliye Bölümü’nde, kamu ve özel sektörde gerekli olacak mali konulara ilişkin teknik bilgi ve yöntemler, gerekli ekonomi ve hukuk bilgileriyle birlikte incelenmekte ve bu konularda eğitim verilmektedir. Bu alanda eğitim süresi, isteğe bağlı 1 yıl hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Dersler maliye, vergi, muhasebe, ekonomi, istatistik, matematik ve hukuk ağırlıklı olup, öğrenim süresi boyunca maliye alanının konularında yoğunlaşmaktadır. Maliye Teorisi, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Bütçe Teorisi ve Politikası, Mahalli İdareler Maliyesi, Türkiye’nin Mali Yapısı, Maliye Politikası, Mali Yargı, Devlet Borçları gibi dersler buna örnek olarak verilebilir. Dersler teorik ağırlıklı olmakla birlikte maliye ve muhasebe alanlarında meydana gelen son gelişmeler de derslerde öğrencilere aktarılmaktadır.

Bölüm öğrencilerinin ilgi duydukları alanlarda ders seçebilecekleri geniş bir seçimlik ders havuzu vardır. Bölüm öğretim programında isteğe bağlı olarak İngilizce ve Fransızca dillerinde yürütülen Erasmus dersleri de bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler, yurt içinde Farabi, yurt dışında ise Erasmus Programı kapsamında çeşitli Avrupa üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl değişim programlarından yararlanabilme imkânına da sahiptirler.

Bu alanda öğrenim görmek ve çalışmak isteyenlerin öncelikle muhakeme, yorum ve sayısal düşünme yeteneği yüksek, tertipli, sabırlı, ayrıntılar ile uğraşmaktan sıkılmayan, yerinde ve doğru kararlar verebilen ve kararların uygulanmasını takip eden kişiler olması gerekmektedir. Maliye programını bitirenlere lisans diploması verilmektedir. Unvanlar mezunların çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişmektedir.

Maliye Bölümü’nün Misyon ve Vizyonu

Maliye Bölümü’nün Misyonu;  Türkiye’de maliye alanında eğitime ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunan, insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırmaya gayret gösteren, akademik çevreler ile devlete ve özel sektöre yönelik teorik altyapıya sahip, uygulama ile çok yakın ilişkide olan, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri hızla takip edebilen nitelikli eleman yetiştirerek ülkemizi geleceğe taşımaktır.

Maliye Bölümü’nün Vizyonu;  İnsani değerlere önem veren, sürekli öğrenen, kalitesini her geçen gün artırma çabası içerisinde olan, girişimciliğe ve yenilikçiliğe açık, nitelikli akademik araştırma ve yayın yapabilen, uluslararası seviyede ve yerel düzeyde kurumların ve sosyal kesimlerin gelişmesine çaba harcayan, alanında nitelikli elemanlar yetiştiren, geçmişi geleceğe bağlayan ve gelenekleri olan eğitim ve bilim odaklı bir maliye bölümü olmaktır.

Öğretim Planı

Lisansüstü Programı

Ana Bilim Dalları

Duyuru ve Etkinlikler

Oluşturulma Zamanı : 28/03/2013 11:34 | Son Güncellenme Zamanı : 16/11/2021 11:36