Yönetim Bilişim Sistemleri

http://ybs.iibf.deu.edu.tr

TARİHÇE: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur. Enformasyon Teknolojileri ABD, Coğrafi Bilgi Sistemleri ABD ve Yönetim Bilişim Sistemleri ABD olmak üzere bölüme bağlı üç adet anabilim dalı bulunmaktadır.

TANITIM: Bilişim teknolojilerinin artan önemine paralel olarak, işletmeler günümüzün ileri derecede rekabetçi ve küresel piyasalarında kendileri için fark yaratacak potansiyel projelere özel ilgi göstermekte ve kaynaklarını bu çeşit faaliyetlere yönlendirmektedirler. Buna bağlı olarak da bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek bireylere olan ihtiyaç her yerde artmış bulunmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri’ni ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonu ile ortaya çıkmıştır. Programdan mezun olan kişilerin yöneticilerin karar süreçlerini en iyilemelerinde kullanacakları en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hakim olmalarının yanında, analitik düşünme ve organizasyonun yapısı ve yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Bu programın avantajı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Program, mezunlarının teknik, analitik, yönetsel düşünme ve iletişim yeteneklerine odaklanmaktadır. Programda okuyan öğrenciler aşağıdaki konularda donanımlı olacak şekilde yetiştirileceklerdir:

Bilişim teknolojileri temellerine hakim olma
Yazılım geliştirme mantığına hakim olma
Telekomünikasyon Ağları temellerini anlama ve yönetme
Bilişim sistemleri analizi ve tasarımını gerçekleştirme
Veritabanı sistemleri analizi ve tasarımını gerçekleştirme
Kurumsal sistemler ve tedarik zinciri sistemlerinin faydalarına hakim olma
Yazılım geliştirme sürecini izleme ve kontrol etme
Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar ve üst yönetim ile iletişim sayesinde gereksinimleri belirleme
Gereksinimleri tasarıma dönüştürme
Kullanıcı isteklerini bilişim sistemlerine yansıtma

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı hakkında öğrenmek istediğiniz konulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bölüm hakkında:http://ybs.deu.edu.tr
Lisans programı ve dersler hakkında: http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2017-2018/tr/bolum_9752_tr.html
Facebook sayfamız: http://www.facebook.com/deuybs/
Lisans 2017 programı tanıtım videosu: https://www.youtube.com/watch?v=y8dLhEqULGw

Oluşturulma Zamanı : 27/05/2013 10:50 | Son Güncellenme Zamanı : 1/08/2018 13:38