Dokuz Eylül Üniversitesi ile Gence Devlet Üniversitesi Arasında İktisat Alanında Uluslararası Ortak Lisans Programı

İlgili program tek (joint) bir lisans diplomasına yönelik Dokuz Eylül Üniversitesi ile Gence Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) arasında “İktisat” alanında uluslararası düzeyde yürütülen ortak bir eğitim ve öğretim programıdır. Öğrenciler dönüşümlü olarak 4 yıllık eğitimlerinin yarısını Türkiye’de, yarısını Azerbaycan’da görürler.

Bu program 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla öğrenci almaya başlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler Ortak Programa ÖSYM tarafından yapılan TYT ve AYT sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından EA (Eşit Ağırlık) puanına bağlı olarak yerleştirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrencilerin kabulü, DEÜ tarafından yapılacak ‘Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sınavı (DEYÖS)’ sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjan dahilinde yapılacaktır. Gence Devlet Üniversitesi’nden öğrencilerin programa alınma koşulları Gence Devlet Üniversitesi tarafından 01.05.2015 tarihli ve 125 sayılı “Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının yabancı ülkelerde, yabancıların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin Eğitimine Azerbaycan Cumhuriyetinde eğitim hukuku” mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Ortak lisans programı dahilinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere ayrılan kontenjan 15 (on beş), Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere ayrılan kontenjan 15 (on beş) olarak belirlenmiştir. (1)      Ortak program öğrencisi, Türkiye’deki öğrenim süresince Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Üniversitenin ilgili akademik yıl için ilan ettiği ücreti ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenileme sırasında ödenir. Ortak program öğrencisi, Azerbaycan’daki öğrenim süresince Gence Devlet Üniversitesi tarafından belirlenen yıllık olağan eğitim ücretini ödeyecektir.

İlgili ortak lisans programı, her iki taraftan öğrencilere, iki ayrı ülkede ve iki ayrı üniversitede öğrenim görme olanağı sunarak eşsiz bir deneyim sağlayacaktır. Ortak lisans programında öğrenciler iki farklı kültürü yakından tanıyacaklardır. Öğrenciler bu programdaki kazanımlarına bağlı olarak İktisat alanında hem ulusal hem de uluslararası ölçekte büyük başarılara imza atabileceklerdir. Bu programdaki öğrenciler mezuniyet durumlarında her iki kurum tarafından ortaklaşa verilecek olan YÖK onaylı bir diplomaya sahip olacaklardır.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi arasında birlikte yürütülmekte olan İktisat alanında uluslararası ortak lisans programının eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Öğrenciler lisans eğitimlerinin 1. ve 2. akademik yıllarını Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, 3. ve 4. Akademik yıllarını ise Gence Devlet Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesinde göreceklerdir. Ortak lisans programına kayıtlı olan öğrenciler normal sürenin üzerindeki kısmı kendi ülkelerinde tamamlayabilecektir.

Programın öğretim dili Dokuz Eylül Üniversitesinde Türkçe, Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesinde Azerbaycan Türkçesi’dir. Yurtdışındaki ilgili kurumlardan mezun olan ve adı geçen ortak programa kayıt hakkı kazanan adayların Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitimlerine başlayabilmeleri için C1 veya B1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olmaları gerekir. C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. B1 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 düzeyine çıkarmak zorundadır. Ortak programda okumaya hak kazanan adayların Gence Devlet Üniversitesi’nde okumaya başlamaları için Azerice dil kursları düzenlenecektir. Eğitimin başlangıcından mezuniyetine kadar, öğrenci Azerice bilgi seviyesini gerekli seviyeye yükseltmek zorundadır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dokuzçeşmeler Yerleşkesi 35160 Buca / İZMİR

Telefon: +90 (232) 420 41 80

Fax: +90 (232) 420 17 89

E-mail: iibf@deu.edu.tr

Oluşturulma Zamanı : 7/02/2024 10:24 | Son Güncellenme Zamanı : 11/03/2024 10:07