Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallarla İlgili Hatırlatma

13-11-2017

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLARLA İLGİLİ  HATIRLATMA

Bilindiği gibi, 6 Kasım 2017 Pazartesi günü Fakültemizde ara sınavları başlamıştır.

Dekanlığımıza gelen bilgilere göre  sınavlarda bazı öğrencilerin cep telefonları açık kalabilmekte, bu öğrenciler cep telefonlarıyla dışardaki arkadaşlarıyla sınav soru ve cevapları konusunda fotoğraflı- yazılı iletişim kurabilmektedirler. Bu davranışlar içinde olan öğrenciler hakkında sınavda tutanak tutulmakta,  soruşturma açılarak disiplin kuruluna sevk edilmektedirler. Ayrıca, konunun durumuna göre sınav iptal edilmekte ve birkaç öğrencinin yanlış davranışı yüzünden sınava hazırlanmış çok sayıda öğrenci mağdur duruma düşmektedir.

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/m maddesine göre; Sınavlarda kopya çekmek, kopya çektirmek veya bunlara teşebbüs etmek yüksek öğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerekmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 15. maddesine göre; her türlü sınav ve benzeri diğer çalışmalarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapmak üzere girişimde bulunan, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci o sınav ya da çalışmadan ‘0’ (sıfır) not almış sayılır. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan  ‘0’ (sıfır) not almış sayılırlar.

Yukarda belirtilen istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için Sınav Kurallarında belirtildiği gibi, öğrencilerimizin sınav süresince cep telefonlarını kapalı tutmaları, açıkta bulundurmamaları gerekmektedir. Aksine davranış halinde Sınav düzenini bozmak ve Sınav kurallarını ihlal etmekten soruşturma işlemi yapılacaktır. Sınav yapan öğretim üyelerimizin, sınav gözetmelerimizin ve öğrencilerimizin konuyla ilgili gerekli dikkati göstermelerini  rica ediyoruz.

DEKANLIK

Oluşturulma Zamanı : 13/11/2017 09:48 | Son Güncellenme Zamanı : 13/11/2017 09:49