2015-2016 Education Year Spring Semester Course Registration Renewals

19-01-2016

Fakültemizde 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri 17.02.2016-19.02.2016 tarihleri arasında http://kayit.deu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini yapamayan öğrencilerimizin mazeretlerini belgeleyen bir dilekçe ile Dekanlığımıza başvuru yapmaları gerekmektedir. Mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulu’nda kabulü halinde öğrencilerimiz 22.02.2016 – 27.02.2016 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini yapabileceklerdir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. ve 2. Fıkraları doğrultusunda kayıtlar 27.02.2016 tarihinde kapatılacağından bu tarihten sonra kayıt yenileme işlemleri yapılamayacaktır.
Önemle duyurulur.

Create Timestamp : 19/01/2016 10:01 | Last Update Timestamp : 19/01/2016 12:05