Lüksemburg Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Eğitimi Bursu

Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti’nin, Lüksemburg Üniversitesi’nde yüksak lisans eğitimi için Türk vatandaşı öğrencilere tahsis ettiği 1 (bir) adet bursun başvurusu için son tarih 06.02.2015 ‘dir. İlgili öğrencilerin ayrıntılı bilgiyi Türkiye Cumhuriyeti Milli eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün http://abdigm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=482 web sayfasından edinilebilecektir.

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Duyurusu

12.01.2015 tarihli Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gönderilen duyuru: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c),(ç),(d) ve (f) fkraları ile aynı Kanun’un geçici 60 ıncı maddesi uyarınca 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacağı ve öğrencilere ayrıca ders ücreti olarak katkı payı/öğrenim ücreti yükleneceği daha önce bildirilmiştir. 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi ders ücretleri belirlenmiş ve […]

Öğrenim Ücretlerine İlişkin Duyuru

Rektörlüğümüz sayfasından yayımlanan duyuruya http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Duyuru/Duyuru.php?mesaj_id=241221&duyuru_id=240 linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2 Ocak 2015 Tarihinin İDARİ TATİL Olması ve Bu Tarihte Yapılacak Sınavlar ile ilgili Duyuru

2 Ocak 2015 tarihinin İDARİ TATİL olması nedeniyle bu tarihte yapılacak olan 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları 10 Ocak 2015 Cumartesi gününe ertelenmiştir. Fakültemiz web sitesi Yarıyıl Sonu Sınavları Programında gerekli güncelleme yapılmıştır. Güncel Sınav takvimine burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz. Dekanlık

Öğrenci Ders Değerlendirme Formları

Üniversitemiz “Bilgi Paketi” ‘nde yer alan dersler için lisans öğrencilerine uygulanacak, “Öğrenci Ders Değerlendirme Formu“, 29.12.2014 Pazartesi tarihinde DEBİS – Anketler menüsünden kullanıma açılacak ve 30.01.2015 Cuma tarihine kadar açık kalacaktır. Öğrencilerimizin ilgili ankete katılımlarını rica ederiz.

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınav Duyurusu

Üniversitemiz öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “… Takip ettiği eğitim öğretim programının bir tanesi hariç diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 20. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla, başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır. Ancak başarısız oldukları dersten AA alması halinde bile genel […]

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yarıyıl Sonu Sınav Takviminde 31 Aralık 2014 Çarşamba Günü Gerçekleştirilecek Sınavlar 03 Ocak 2015 Cumartesi Gününe Alınmıştır.

Ayrıntılı sınav programı için lütfen yarıyıl sonu sınav programını kontrol ediniz. Tüm ilgililere duyurulur.

PRAXIS Portal Projesi

PRAXIS projesi ( http://www.praxisnetwork.eu/ ) Üniversite öğrencilerinin staj ve proje gibi uygulamalı çalışmalarını Avrupa’nın değişik ülkelerinde yapabilmeleri için öğrenciler ve proje sahiplerini buluşturmak amacıyla bir portal oluşturulması projesidir. Bu kapsamda kuruluşların yapabilecekleri çalışmaları ve aradıkları nitelikleri sisteme kaydetmeleri, öğrencilerinde ilgilendikleri projelere başvurmaları beklenmektedir.

Prof. Dr. Gönül Budak Hocamızın 28 Ekim 2014 tarihindeki Halkla İlişkiler Seçmeli Dersi Hakkında

Prof. Dr. Gönül Budak’ın 28 Ekim 2014 Salı günü saat 17:00 daki Halkla İlişkiler dersi resmi tatil nedeni ile yapılamayacaktır.  Arzu eden öğrenciler 31 Ekim 2014 Cuma günü saat 13:00 ‘da D102 nolu sınıfta yapılacak olan Halkla İlişkiler dersine katılabilirler.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 7. yy “Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı (Seç.)” Dersi Öğrencilerinin Dikkatine

2014-2015 eğitim-öğretim yılında Doç. Dr. H. Şebnem SEÇER’in “Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı (Seç.)” dersini alan örgün ve ikinci öğretim öğrencilerimiz için sınav puanlama sistemi; yarıyıl içi sınav (ara sınav) notunun %40’ı, yarıyıl sonu sınav (final) notunun ise %60’ı alınacak şekilde belirlenmiştir. Yarıyıl İçi Sınav Notunun Belirlenmesinde Dönem İçi Çalışmasının Katkı Oranı: Yarıyıl içi sınav […]

Fakültemiz 2014-2015 Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyılları Sınav Tarihleri

Fakültemiz 2014-2015 Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Yönetim Bilişim Sistemleri dersini alan öğrencilerimiz ile ilgili önemli duyuru

2014- 2015 öğretim yılında web kayıtta ISL4005 Yönetim Bilişim Sistemleri dersi, ISL4045 Yönetsel Karar Verme Teknikleri dersine şehven eş değer tutulmuştur. ISL4005 Yönetim Bilişim Sistemleri dersi tasviye niteliği kazanmış olup sınavlarına (Ara Sınav, Final, Bütünleme) girerek başarmanız zorunludur. İşletme Örgün ve İkinci Öğretim bölümlerinde Yönetim Bileşim Sistemleri dersini alanların listeleri aşağıdaki bağlantılardadır. 1 –İşletme Örgün […]

Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı, İktisat Bölümü öğrencileri için Burs İmkanı

Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı, Türkiye’deki üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler,İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İktisat Bölümlerinde öğrenim görmekte olan başarılı öğrencilerden maddi sıkıntı içinde bulunanlara, sayısı ve tutarı her yıl Kurum ve Vakfın mali olanaklarına göre belirlenmek üzere, ekte belirtilen maddeler çerçevesinde burs vermektedir. TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU VE VAKFI ÖĞRENCİ BURSLARI Türkiye Ekonomi Kurumu […]

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Açılmayan Seçimlik Dersler

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Açılmayan Seçimlik Dersler listesi için burayı tıklayınız. Listede açılmayan seçimlik derslerden seçmiş olan öğrencilerimize, yeni ders seçimi yapabilmeleri için 17 Eylül 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar (17:30) ekle/çıkart hakkı verilmiştir.

Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi Değişikliği

Seçim takvimi değişikliği hakkındaki üst yazıyı indirmek için tıklayınız.