Horizantal Transfer with Academic Avarage

1- YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2- BAŞVURU TAKVİMİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvurusu aşağıdaki takvime göre yapılacaktır. NOT: 2014/2015 yabancı dil sınavı 26/08/2014 salı günü yapılacaktır. Sınav saatini DEÜ İİBF Öğrenci İşleri Danışma biriminde yapılacak kayıtda alacağınız tebligat ile Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci işleri biriminden öğrenebileceksiniz. 3-BAŞVURU EVRAKLARI Yatay Geçiş Başvurularında İstenen Belgeler: […]

Single Course Exam (After Makeup Exams and Summer Education)

1 ) 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınav sonuçları itibariyle mezuniyet aşamasında olup, yalnızca bir dersten başarısız durumdaki öğrenciler için ; a) 05.08.2014 günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir b) 11.08.2014 tarihinde tek ders sınavı yapılacaktır. c) Tek ders sınavına girecek öğrencilerimizin 2013-2014 öğretim yılının Yaz Öğretiminde devamları mümkün değildir. […]

IKT 4004 “Turkey’s Economy” and IKT 4009 “Money and Capital Markets” courses have been added to the course list that will be opened at 2013-2014 Academic Year Summer School for the Department of Economics

Overall Student Satisfaction Survey Participation Announcement

A survey named “Student Overall Satisfaction Form” has been opened  on 25/04/2014 under SURVEYs menu at DEBIS system. The survey participation period will end on 10 July 2014. We kindly ask our students to participate to the survey.

Horizontal Transfer Results by Central Replacement

To view the list

Announcement for Students succeed in TBT Exemption Exam and Passed grade point average of 1.80

Students who succeed in TBT Exemption Exam and passed grade point average of 1.80 can get a new course instead of TBT course if they apply Faculty Students Affairs Unit until 19.03.2014 17:00 .

About Change of 2013-2014 Spring Semester Course Schedule

To use class capacities effectively we changed 2013-2014 Spring Semester Course Schedule on basicly class changes. So please check the new course schedule. To view course schedule click here.

2013 – 2014 Academic Year Spring Semester Basic Information Technology Course Exemption Exam Announcement

1. Exemption Exam for 1. Class  2. semeseter course Basic Information Technology will be done on   07 March 2014 Friday at 16.00. 2. Students who register this course at 2013–2014 education year spring semester can join this Exemption Exam. 3. Muafiyet sınavına girecek öğrencilerden bağıl değerlendirme sistemine tabi olanların başarı durumları, sınava girecek olanların tümü birlikte […]

Attention for students who dont register for 2013-2014 Academic Year Spring Semester

Students can register between 07/03/2014 (Friday) 10:00 and 09/03/2014 (Sunday) 23.00. To register please visit Dokuz Eylül Web Registration page.

2013-2014 Spring Semester Not Opened Selective Courses

You can click here to  see the course list .

2013-2014 Spring Semester Registration Renewal Process

2013-2014 Spring Semester registration renewal process will be held between 24.02.2014 Monday at  11:00 and 02.03.2014 at 23:00. Note:Student Fees can be paid until the end of working hour on 28.02.2014 Friday.

The List of students who is in %10 by the end of the Fall semester of 2013-2014

List for All Departments

2013-2014 Academic Year Spring Semester Student Fees

In our faculty, Students fees will be paid between 02.24.2014 – 28.02.2014 for 2013-2014 Academic Year Spring Semester

Basic Information Technologies Course Exemption Exam Schedule

MADDE 11- Fakültemiz Bölümlerinin 2. yarıyıllarında yer alan “Temel Bilgi Teknolojileri” dersi için, yapılacak olan muafiyet sınavı takvimi ve sınav ile ilgili esasların belirlenmesine ilişkin öneriler incelendi. KARAR 11-  2013-2014 Öğretim yılı bahar yarıyılında; Birinci sınıf (2. yarıyıl) derslerinden “Temel Bilgi Teknolojileri “ dersi için 07 Mart 2014  Cuma günü saat 16.00’ da muafiyet sınavı […]

Fall Semester Single Course Exam Date Announcement

MADDE 1- Üniversitemiz  öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 8.maddesinin 3.fıkrasında yer alan “….Takip ettiği eğitim öğretim programının bir tanesi hariç diğer bütün derslerini başarmış olan bir öğrenci için  yaz okuluna devam eden öğrencilere yaz okulu sınavlarının bitim tarihinden, yaz okuluna devam etmeyen öğrencilere ise ilgili yarıyıl sonu sınavlarının bitim tarihinden itibaren en az 30 (otuz) […]