Dr. Engin Yücel gave a seminar titled “The Role of University-Industry Cooperation in Improving the Innovation Performance of Businesses”.

29-11-2019

İşletme Bölümümüzün düzenlediği “İşletme Bölüm Seminerleri” kapsamında 27.11.2019 tarihinde Araş. Gör. Dr. Engin YÜCEL, “İşletmelerin Yenilik Performansının Arttırılmasında Üniversite-Sanayi İşbirliği Rolü” konulu bir seminer vermiştir.

Create Timestamp : 29/11/2019 10:26 | Last Update Timestamp : 29/11/2019 10:27