Exam Rules for Our Students

10-01-2016

 1. Doğru sınav salonunda sınava girdiğinizden emin olun!!! Sınav programında, bulunduğunuz bölüm, sınıf ve şubenin işaret edildiği sınav salonunda sınava girmeniz gerekmektedir. Sınav kâğıdının üstünde yazılı olan ders ve dersi veren öğretim üyesinin adını,sınav kağıdının arkasında soru olup olmadığını kontrol ediniz.
 1. Sınav görevlileri sınıflara gelmeden sınav salonuna girip oturmayınız.
 1. Sınava girdiğiniz sınıfların duvarlarına, demirbaş eşya üzerine yazı (kopyalık) yazmayınız.
 1. Sınav süresince cep telefonlarının kapalı olarak cebinizde veya çantanızda tutunuz.

Sıra üstünde veya altında cep telefonu vb. cihaz olması halinde KOPYA İŞLEMİ YAPILACAKTIR.

 1. Sıranın altında ya da üzerinde herhangi bir not ya da kitap bulundurmayınız.

Sınav süresince sıraların üzerinde kimlik, kalem ve silgiden başka bir şey bulundurmayınız.

 1. Sınav süresince öğrenci kimliklerinizi sıranın üstünde bulundurunuz.
 1. Sınav kâğıdına ad, soyad, numara vb. bilgileri tükenmez kalemle yazınız. Yoklama listesine tükenmez kalemle imza atınız.
 1. Sınava geç kalan öğrencilerin sınava alınabilmesi için, ilk 15 dakika içinde sınav salonundan dışarı çıkmayınız.
 1. Sınav salonundan ayrıldıktan sonra herhangi bir gerekçeyle sınav salonuna geri dönmeyiniz.
 1. Sınavdan çıktıktan sonra kapı önünde beklemeyiniz.
 1. Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/m maddesine göre;

Sınavlarda kopya çekmek, kopya çektirmek veya bunlara teşebbüs etmek yüksek öğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerekmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 13.maddesine göre; sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilirler. Sınav sırasında öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmayan ve başka bir yol ( Sınava Giriş Belgesi ) ile kimliğini belirleme olanağı da olmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptirler. Sınava giriş belgesi ile sınava girmeniz durumunda bu belgeyi sınav sorumlusuna teslim ediniz.

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 15. Maddesine göre; her türlü sınav ve benzeri diğer çalışmalarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapmak üzere girişimde bulunan, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci o sınav ya da çalışmadan ‘0’ (Sıfır) not almış sayılır. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan ‘0’ (Sıfır) not almış sayılırlar.

BAŞARILAR DİLERİZ

Create Timestamp : 10/01/2016 16:05 | Last Update Timestamp : 11/01/2016 13:37