Single Course Exam Announcement for End of the 2019-2020 Academic Year Fall Semester

17-01-2020

Üniversitemiz öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “… Takip ettiği eğitim öğretim programının bir tanesi hariç diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 20. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla, başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır. Ancak başarısız oldukları dersten AA alması halinde bile genel not ortalaması 2.00 ‘ın altında kalacağı anlaşılan öğrenciler tek ders sınavına giremezler. Tek ders sınavıyla ilgili esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ” hükmü doğrultusunda 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılı sonu (bütünleme) sınav sonuçları itibariyle mezuniyet aşamasında olup, yalnızca bir dersten başarısız durumdaki öğrenciler için açılacak olan tek ders sınavına ilişkin son müracaat tarihi ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

a) 10.02.2020 günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
b) 13.02.2020 tarihinde saat 16:00 ‘da tek ders sınavı yapılacaktır.

İlgililere duyurulur

Create Timestamp : 17/01/2020 23:15 | Last Update Timestamp : 10/02/2020 14:51