Student Acceptance for Private and Public Law Master’s and Doctoral Programs in İhsan Doğramacı Bilkent University Institute of Economics and Social Sciences

13-05-2019

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları
ile; hukukçuların yanı sıra hukukçu olmayan adayların da başvurabileceği Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul edilecektir.
Öğrencilerin mülakatla alınacağı, burs başvurularının ayrıca değerlendirileceği bu programların içeriği ve başvuru koşullarına ilişkin bilgiler aşağıdaki bağlantılarda verilmiş afişlerde yer almaktadır.

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans
Özel Hukuk- Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans
Özel Hukuk- Kamu Hukuku Doktora

Create Timestamp : 13/05/2019 17:28 | Last Update Timestamp : 11/06/2019 16:53