Student Representation Elections for Labour Economics and Industrial Relations and Management Information Systems Departments

21-12-2015

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi gereği (9. madde) 2015-2016 Öğretim yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü için Öğrenci Temsilciliği Seçimleri yapılacaktır.

Yönergenin 5. maddesindeki koşulları taşıyan adayların bir dilekçe ve transkript belgesi ile birlikte 23 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar Fakülte Sekreterliği’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Seçimler ile ilgili tüm duyurular B amfilerinde ilan panosunda ilan edilecektir.

SEÇİM

  • Seçimlerde birinci turda seçimin yapıldığı bölümün %60’nın , ikinci turda %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim gerçekleşmez ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

Adaylarda Aranacak Nitelikler:

  1. Fakülteye kayıtlı öğrenci olması
  2. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması
  3. Herhangi bir disiplin cezası almamış olması
  4. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması

Not: Bu nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılan veya seçim sırasında bu niteliklere sahip olup da , daha sonra söz konusu nitelikleri kaybedenlerin temsilcilik sıfatı kendiliğinden sona erer.

Propaganda Çalışmaları:

28 Aralık 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

Seçim Tarihi : 05 Ocak 2016 Salı günü

Seçim Yeri : İİBF Konferans Salonu

  1. Tur Seçim : 5 Ocak 2016 saat 10:00 – 11:00
  2. Tur Seçim : 5 Ocak 2016 saat 11:00 – 12:00
  3. Tur Seçim : 5 Ocak 2016 saat 13:30 – 17:00
Create Timestamp : 21/12/2015 14:00 | Last Update Timestamp : 22/12/2015 17:23