2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Duyurusu

04-06-2015

Üniversitemiz öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “… Takip ettiği eğitim öğretim programının bir tanesi hariç diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 20. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla, başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır. Ancak başarısız oldukları dersten AA alması halinde bile genel not ortalaması 2.00 ‘ın altında kalacağı anlaşılan öğrenciler tek ders sınavına giremezler. Tek ders sınavıyla ilgili esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ” hükmü doğrultusunda 2014-2015 öğretim yılı Bahar Yarıyılı bütünleme sınav sonuçları itibariyle mezuniyet aşamasında olup, yalnızca bir dersten başarısız durumdaki öğrenciler için açılacak olan tek ders sınavına ilişkin son müracaat tarihi ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

a) 06.07.2015 günü mesai bitimine kadar bir dilkeçe ile müracaat edilmelidir.

b) Tek ders sınavı 14.07.2015 tarihinde yapılacaktır.

NOT: Tek ders sınavına girecek öğrencilerimizin 2014-2015 Öğretim yılının Yaz öğretimine devamları mümkün değildir.

Oluşturulma Zamanı : 4/06/2015 15:54 | Son Güncellenme Zamanı : 4/06/2015 15:52