2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu (Bütünleme Sonrası) Üç Ders Sınav Duyurusu

08-07-2020

Üniversite Senatosu’nun 06.05.2020 tarihli üç ders sınavları ile ilgili aldığı karar uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri gereğince yapılacak olan “Tek Ders Sınavı” nın bu dönemle sınırlı olmak üzere “Üç Ders Sınavı” olarak uygulanmasına, sınav tarihlerinin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek duyurulmasına karar verilmiş olup Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 2019-2020 öğretim yılı üç ders sınavları yerine geçecek olan ödevlerin aşağıda belirtilen tarihlerde yapılmasına karar verilmiştir.

  • Bahar Yarıyılı Sonu (Bütünleme Sonrası) Üç Ders Sınavına giren öğrencilerimiz yaz öğretimi sonrasında yapılacak olan Üç ders sınavından faydalanamayacaktır.
  • YAZ ÖĞRETİMİ SONRASI YAPILACAK TEK/ÜÇ DERS SINAV DUYURUSU DAHA SONRA YAPILACAKTIR.
  • Bahar yarıyılı sonu(Bütünleme Sonrası) üç/tek ders sınavına girerek başarısız olan öğrencilerimize başvurmaları halinde yaz öğretiminde ders kayıt hakkı verilecektir. Dilekçelerinizi https://iibf.deu.edu.tr/idari-birimler/ogrenci-isleri-birimi/ linkinden bölüm memurunuza mail yolu ile iletmeniz yeterli olacaktır.

Üniversitemiz öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “… Takip ettiği eğitim öğretim programının bir/üç tanesi hariç diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 20. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla, başarısız oldukları dersten tek/üç ders sınavı açılır. Ancak başarısız oldukları dersten AA alması halinde bile genel not ortalaması 2.00 ‘ın altında kalacağı anlaşılan öğrenciler tek/üç ders sınavına giremezler. Tek/üç ders sınavıyla ilgili esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ” hükmü doğrultusunda 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılı sonu sınav sonuçları itibariyle mezuniyet aşamasında olup, yalnızca bir/üç dersten başarısız durumdaki öğrenciler için açılacak olan tek/üç ders sınavına ilişkin son müracaat tarihi ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

23.07.2020 günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

  1. Dilekçelerinizi https://iibf.deu.edu.tr/idari-birimler/ogrenci-isleri-birimi/ linkinden bölüm memurunuza mail yolu ile iletmeniz yeterli olacaktır.
  2. 27.07.2020 -30.07.2020 tarihleri arasında Sakai sistemi üzerinden online olarak üç ders sınavı (Ödev Teslimi şeklinde) yapılacaktır.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Oluşturulma Zamanı : 8/07/2020 14:04 | Son Güncellenme Zamanı : 14/07/2020 14:50