5 Temmuz 2022 tarihinden sonra azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ön lisans/lisans programlarından ilişiği kesilmiş olup öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin dikkatine!

22-11-2022

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.10.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı gereğince, 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ön lisans/lisans programlarından ilişiği kesilen öğrencilerden 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyenlerin 07 Aralık 2022 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Oluşturulma Zamanı : 22/11/2022 14:50 | Son Güncellenme Zamanı : 22/11/2022 14:51