Acil Burs Duyurusu!

28-10-2022


Acil Duyuru!

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim
yılında lisans programında öğrenim gören kız öğrencilere bursu verileceği
bildirilmiş olup, bursa başvuruların 28 Ekim 2022 tarihine kadar
https://www.tukd.org.tr/formlar/burs-basvuru-formu internet adresinden burs
başvuru formunun ve istenen belgelerin deger.alpagut@gmail.com
<mailto:değer.alpagut@gmail.com>  e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

—————————————–
Bu e-posta mesajı ve ekinde bulunabilecek dosyalar yalnız mesajın alıcı hanesinde kayıtlı kullanıcı(lar) içindir. Mesajın alıcısı değilseniz, lütfen hemen göndericiyi uyarınız. Mesajı dağıtmayınız, kopyalamayınız, içeriğini açıklamayınız ve çıktı almaksızın siliniz. Bu mesajda kayıtlı görüş ve düşünceler hiçbir şekilde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne (DEÜ) atfedilemeyeceği gibi, kurumumuz açısından bağlayıcı da değildir. Virüs ve kötü amaçlı yazılımların bu mesajda yerleşmesinin engellenmesi amacıyla gerekli tüm önlemler alınmış olsa da, bu mesajın sisteminizde yaratabileceği kayıp ve zararlardan dolayı kurumumuz hukuken sorumluluk kabul etmez. DEÜ’nin yüksek öğretim alanında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi almak için internet sitemizi (www.deu.edu.tr) ziyaret edebilirsiniz.

This email message and the files that may be included are only for the user(s) registered in the recipient field. If you are not the recipient of the message, please notify the sender immediately. Do not distribute the message, do not copy it, do not disclose the content and delete it without printing. The opinions and thoughts expressed in this message cannot be attributed to Dokuz Eylul University (DEU) in any way, nor are they binding for our institution. Although all necessary measures have been taken to prevent the embedding of viruses and malware in this message, our institution can not be held legally responsible for any loss or damage to your system. For information about DEU’s activities in the field of higher education, you can visit our site at www.deu.edu.tr.

Oluşturulma Zamanı : 28/10/2022 09:34 | Son Güncellenme Zamanı : 28/10/2022 09:34