DEÜ İİBF SINAV KURALLARI

21-11-2022

DEÜ İİBF SINAV KURALLARI

 • Doğru sınav salonunda sınava girdiğinizden emin olun!!! Sınav programında, bulunduğunuz bölüm, sınıf ve şubenin belirtildiği sınav salonunda sınava girmeniz gerekmektedir. Sınav kâğıdının üstünde yazılı olan ders ve dersi veren öğretim üyesinin adını, sınav kâğıdının arkasında soru olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Sınav görevlileri sınıflara gelmeden sınav salonuna giriş yapmayınız.
 • Sınava girdiğiniz sınıfların duvarlarına ve demirbaş eşya üzerine herhangi bir şey (kopya işlemine yol açacak formül, metin, şekil vb.) yazmayınız.
 • Akıllı kol saati ile sınava girmek yasaktır. Ayrıca hesap makinesi kullanımı gerektiren sınavlarda hesap makinelerinin üzerine herhangi bir şey yazmayınız.
 • Sınav süresince cep telefonlarının kapalı olarak cebinizde veya çantanızda tutunuz.

Sıra üstünde veya altında cep telefonu vb. cihaz olması halinde KOPYA İŞLEMİ YAPILACAKTIR.

 • Sıranın altında ya da üzerinde herhangi bir not ya da kitap bulundurmayınız.

Sınav süresince sıraların üzerinde kimlik, silgi, kurşun ve tükenmez kalemden başka bir şey bulundurmayınız.

 • Sınav kâğıdına ad, soyadı, numara vb. bilgileri tükenmez kalemle yazınız. Yoklama listesine tükenmez kalemle imza atınız. Test olarak yapılan sınavlarda optik cevap kâğıdına yapılan işaretlemeler için kurşun kalem kullanınızOptik cevap kâğıdındaki öğrenci imzası alanını tükenmez kalem ile imzalayınız.
 • Sınava geç kalan öğrencilerin sınava alınabilmesi için, ilk 15 dakika içinde sınav salonundan dışarı çıkmayınız.
 • Sınav salonundan ayrıldıktan sonra herhangi bir gerekçeyle sınav salonuna geri dönmeyiniz.
 • Sınavdan çıktıktan sonra kapı önünde yüksek sesle konuşarak sınava devam eden öğrencilerin dikkatini dağıtmayınız.
 • Sınavlarda kopya çekmek, kopya çektirmek veya bunlara teşebbüs etmek yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası dahil olmak üzere disiplin yaptırımını gerektiren fiillerdir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uyarınca; sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilirler.  Sınav sırasında öğrenci kimlik kartını ve T.C. Kimlik kartı/Nufus Cüzdanı belgelerini yanında bulundurmayan ve başka bir yol (sınava giriş belgesi) ile kimliğini belirleme olanağı da olmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptirler. Sınava giriş belgesi ile sınava girmeniz durumunda bu belgeyi sınav sorumlusuna teslim ediniz.

 • Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uyarınca; her türlü sınav ve benzeri diğer çalışmalarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapmak üzere girişimde bulunan, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci o sınav ya da çalışmadan ‘0’ (sıfır) not almış sayılır. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan ‘0’ (sıfır) not almış sayılırlar.

Sınavlarda tüm öğrencilerimize başarılar dileriz

DEKANLIK

 

Oluşturulma Zamanı : 21/11/2022 10:32 | Son Güncellenme Zamanı : 21/11/2022 10:32