Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş Duyurusu

18-07-2014

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

2014-2015-Egitim-ogretim-yili-Guz-yy-yatay-gecis-tarihleri

NOT: 2014/2015 yabancı dil sınavı  26/08/2014 salı günü yapılacaktır. Sınav saatini DEÜ İİBF Öğrenci İşleri Danışma biriminde yapılacak kayıtda alacağınız tebligat ile Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci işleri biriminden öğrenebileceksiniz.

       08/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” değişikliği uyarınca, 2014-2015 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere adı geçen yönetmeliğin Ek Madde-1 ile ilgili yatay geçiş başvurularına ilişkin aşağıda yer alan uygulama esaslarına göre işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir.

1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapılabilecektir.)

2) 2014-2015 eğitim öğretim döneminden önce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanır, bu durumdaki adayların intibakları ilgili kurullar tarafından yapılır.

3) Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar yıllık kontenjan ayrılacaktır.

4) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde, ilgili yükseköğretim programına başvuru yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınacaktır.

5) Fakülte/Yüksekokulların ayrıca bir kontenjan ilan etmesi gerekmemektedir. Başvurular her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yapılacak olup, bahar döneminde başvuru alınmayacaktır.

6) Her eğitim öğretim dönemi için başvurular Ağustos ayının 30’una kadar alınacaktır. Başvuruların değerlendirme işlemleri Eylül ayının 15’ine kadar bitirilecek olup, kayıtlar da Eylül ayı sonuna kadar yapılacaktır.

7) Bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30’unu geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılacak olup, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.

8) DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin ön lisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS puanı dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.

9) Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara kayıtlı öğrenciler ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri programlar için başvuru yapabileceklerdir.

10) Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerdir, ayrıca bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu önceliklerin dikkate alınması gerekmektedir.

11) Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.

12) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.

13) Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekmekte olup, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfın ilk dönemine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir. Bunun dışında öğrenci hazırlık sınıfında veya birinci sınıfın ilk döneminde değilse ve yabancı dil şartını sağlamamış ise yatay geçiş yapması mümkün değildir.

14) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacak, başarı vb. şartlar aranmayacaktır.

15) Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece 1 defa yatay geçiş yapabileceklerdir, ancak söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebileceklerdir.

16) Yukarıda yer alan hususlar 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

17) Konuya ilişkin daha önce alınan 29/01/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı iptal edilmiştir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) ÖSYS sonuç belgesi

2) Yerleştirildiği yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığına dair belge (Öğrenci Belgesi)

3) Dilekçe

4) Transkript aslı

5) Onaylı ders içerikleri

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1) Lise Diplomasının aslı

2) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu

3) Fotoğraf

Not: Yatay Geçiş Müracaatları ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüklerine yapılacaktır.

Oluşturulma Zamanı : 18/07/2014 11:20 | Son Güncellenme Zamanı : 18/07/2014 11:14