Öğrencilerimizin Sınavlarda Uyması Gereken Kurallar

10-01-2014

 1. Doğru sınav salonunda sınava girdiğinizden emin olun!!! Sınav programında, bulunduğunuz bölüm, sınıf ve şubenin işaret olunduğu sınav salonunda sınava girmeniz gerekmektedir. Sınav kağıdının üstünde yazılı olan ders ve Öğretim üyesinin adını kontrol ediniz.
 2. Sınav görevlileri sınıflara gelmeden sınav salonuna girip oturmayınız.
 3. Sınava girdiğiniz sınıfların duvarlarına, demirbaş eşya üzerine yazı (kopyalık ) yazmayınız.
 4. Sınav süresince cep telefonlarının kapalı olarak cebinizde veya çantanızda tutunuz. Sıra üstünde veya altında telefon olması halinde KOPYA İŞLEMİ YAPILACAKTIR.
 5. Sıranın altında ya da üzerinde herhangi bir not ya da kitap bulundurmayınız. Sınav süresince sıraların üzerinde kimlik, kalem ve silgiden başka bir şey bulundurmayınız.
 6. Sınav süresince öğrenci kimliklerinizi sıranın üstünde bulundurunuz.
 7. Sınav kağıdına ad, soyad, numara vb.bilgileri tükenmez kalemle yazınız. Yoklama listesine tükenmez kalemle imza atınız.
 8. Sınava geç kalan öğrencilerin sınava alınabilmesi için, ilk 15 dakika içinde sınav salonundan dışarı çıkmayınız.
 9. Sınav salonundan ayrıldıktan sonra herhangi bir gerekçeyle sınav salonuna geri dönmeyiniz.
 10. Sınavdan çıktıktan sonra kapı önünde beklemeyiniz.
 11. Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/m maddesine göre;Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek yüksek öğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektirmektedir.Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 13. maddesine göre;Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilirler.Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan ve başka bir yol ile kimliğini belirleme imkanı da olmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptirler.
 12. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 15.maddesine göre;
  Her türlü sınav ve benzeri diğer çalışmalarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapmak üzere girişimde bulunan, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci o sınav ya da çalışmadan ‘0’ not almış sayılır.

        Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan ‘ 0 ’ not almış sayılırlar.
BAŞARILAR DİLERİZ.

Oluşturulma Zamanı : 10/01/2014 13:25 | Son Güncellenme Zamanı : 6/03/2017 12:47