Prof.Dr. Mehmet Sadık ACAR Bilimsel Araştırma ve Lisansüstü Tez Yarışması-2017

17-05-2017

Yarışmanın amacı; üniversitemiz ve diğer üniversitelerin İktisat Bölümlerinde (YÖK kapsamında) yürütülen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını tanıyıp, tanıtmak; genç araştırmacıları bilimsel çalışmaları için ödüllendirmek; Fakültemizin İktisat Bölümünde lisans düzeyinde okuyan öğrencilerimizi ödüllendirerek bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmek ve lisansüstü öğrenim için teşvik etmektir.

DEÜ İİBF İktisat Bölümü Lisans Öğrencilerimiz, Makalelerini 17 Mayıs 2017 tarihinde İktisat Bölümü asistanımız Araş.Gör. Mustafa BİLİK’e (Oda No: 406) teslim edebilirler.

Oluşturulma Zamanı : 17/05/2017 09:47 | Son Güncellenme Zamanı : 23/10/2017 09:47