Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Muafiyet Sınavı Takvimi ve Sınav Esasları

30-01-2014

MADDE 11– Fakültemiz Bölümlerinin 2. yarıyıllarında yer alan “Temel Bilgi Teknolojileri” dersi için, yapılacak olan muafiyet sınavı takvimi ve sınav ile ilgili esasların belirlenmesine ilişkin öneriler incelendi.

KARAR 11– 2013-2014 Öğretim yılı bahar yarıyılında;

1. Birinci sınıf (2. yarıyıl) derslerinden “Temel Bilgi Teknolojileri “ dersi için 07 Mart 2014 Cuma günü saat 16.00’ da muafiyet sınavı yapılmasına,
2. 2013-2014 Öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt yenileme işlemleri sırasında Temel Bilgi Teknolojileri dersini seçmiş öğrencilerimizin bu sınava girebilmesine,
3. Muafiyet sınavına girecek öğrencilerden bağıl değerlendirme sistemine tabi olanların başarı durumlarının, sınava girecek olanların tümü birlikte ele alınarak bağıl değerlendirme esaslarına göre belirlenmesine, muafiyet sınavının final sınavı gibi değerlendirilerek 50’ nin altında alınan notların harf karşılığının FF sayılmasına, muafiyet sınav notu FF ve FD olan öğrencilerin 2013-2014 bahar yarıyılında bu dersi almakla yükümlü olmasına DD ve üstünde not alan öğrencilerin başarılı kabul edilmesine,
4. Muafiyet sınavı sonucuna göre genel not ortalaması 1.80 ve üzerine çıkan bağıl değerlendirme sistemine tabi öğrencilerimizin 14.03.2014 günü saat 17:00’ye kadar öğrenci işlerine müracaat etmeleri durumunda ders seçimlerini yenileyebilmelerine,
5. Temel bilgi teknolojileri dersi muafiyet sınavına girecek olmanın, sınav günü ve sınav sonucunun açıklanmasına ilişkin geçen süredeki derslere devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağına,

Oybirliği ile karar verildi.

Oluşturulma Zamanı : 30/01/2014 16:57 | Son Güncellenme Zamanı : 26/09/2014 18:17