TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU VE VAKFI ÖĞRENCİ BURSLARI

23-08-2017

Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı,

Türkiye’deki üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İktisat Bölümlerinde öğrenim görmekte olan başarılı öğrencilerden maddi sıkıntı içinde bulunanlara, sayısı ve tutarı her yıl Kurum ve Vakfın mali olanaklarına göre belirlenmek üzere, ekte belirtilen maddeler çerçevesinde burs vermektedir.

Burs için sadece 2.sınıf öğrencileri  başvurabilirler.

Yukarıdaki koşulları sağlayan öğrencilerin; not durum belgesi (transkript), herhangi bir yerden burs almadığına dair belge, aile gelir durumunu gösterir belge (anne ve baba maaş belgeleri, kiracı ise kira kontratı), kardeş sayısı ve eğitim bilgileri yanında iletişim bilgilerinin (cep telefonu ve eposta adresi) yer aldığı bir dilekçe ile 10 Ekim 2017 Salı günü saat 17.00’ye kadar İktisat Bölüm Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı, Türkiye’deki üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İktisat Bölümlerinde öğrenim görmekte olan başarılı öğrencilerden maddi sıkıntı içinde bulunanlara, sayısı ve tutarı her yıl Kurum ve Vakfın mali olanaklarına göre belirlenmek üzere, aşağıdaki altı madde çerçevesinde burs vermektedir.

Madde 1
Burslara başvurabilmek için, adayın:
a. Birinci yıldan başlayarak her sınıfın her döneminde bütün derslerinden bütünlemeye kalmadan geçmiş olması,
b. Ekonomi grubu derslerinin ve genel not ortalamasının en az 80 olması,
c. Bütün derslerinden bütünlemeye kalmadan geçmiş olması,
d. Disiplin cezası almamış olması,
d. Üniversite “harç kredisi” dışında herhangi bir resmi ya da özel kurumdan burs alıyor olmaması,
e. Bu koşulların belgelenmiş olması,

gereklidir.

Madde 2
a. Bursiyerler, ilgili fakültelerin İktisat Bölüm Başkanlıklarınca gösterilecek 2. sınıf öğrencisi 2’şer aday arasından, Vakıf Yönetim Kurulunca seçilir.
b. Bursların ilgili fakülteler arasında dengeli dağılımına özen gösterilir.
c. Bursların sayısı ve tutarı her yıl için Vakıf Yönetim Kurulu’nun Haziran ayında yapacağı bir toplantıda belirlenir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında verilecek ek burs sayısı 20, aylık burs tutarı 400 TL’dir.

Madde 3
Burs işleri, Vakıf Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşan bir burs komitesi tarafından yürütülür.

Madde 4
Burslar, Eylül-Mayıs döneminde 9 ay süresince aylık olarak ödenir.

Madde 5
a. Burslar, ilke olarak, bursiyer öğrencinin lisans öğrenimi sonuna kadar sürer. Bu süre içinde 1. Madde koşullarından herhangi birini sağlamayanların bursları kesilir.
b. İstisnai durumlarda, lisans-sonrası öğrenim için de burs vermeye devam edilebilir.

Madde 6
İlgili fakültelerin İktisat Bölüm Başkanlıkları, burs almakta olanların burs koşullarını sağladığını ve yeni bursiyer adaylarını, Ekim ayının 3. haftası başına kadar Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı Başkanlığı’na yazılı olarak bildirirler.

Oluşturulma Zamanı : 23/08/2017 09:57 | Son Güncellenme Zamanı : 23/10/2017 09:59