Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Olmak İsteyen 3. Sınıf Üzeri Öğrencilerimizin Dikkatine

28-02-2019

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 5.maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince “Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar” (EK-1) 6 Şubat 2019 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında kabul edilmiştir.
Söz konusu ilke ve esaslar uyarınca Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda öğrenci temsilci olarak üye olmak isteyen 3.sınıf ve üzeri lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören, Yükseköğretim alanında kalite güvencesi bilgisine sahip, akreditasyon kuruluşlarında değerlendirici deneyimi olan öğrencilerin, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Kalite Koordinatörlüğüne 15 Mart 2019 tarihi mesai bitimine kadar (EK-2) formunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Oluşturulma Zamanı : 28/02/2019 17:32 | Son Güncellenme Zamanı : 28/02/2019 17:32