Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine! Staj Tarih Aralığı Güncellenmiştir.

21-05-2020

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

  • DEÜ Öğrenci Staj Yönergesinin 10. Maddesinin 4. Fıkrası gereği, aşağıda sıralanan belgeler staja başlamadan en geç 7 (Yedi) gün önceden DEU İİBF Öğrenci İşleri Biriminin danışma bölümüne teslim edilmesi veya staj.iibf@deu.edu.tr e-mail adresine göndermeniz  gerekmektedir. Bölüm memurlarına gönderilen e-mailler dikkate alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen öğrencinin başvurusu kesinlikle alınmayacaktır.
  • 1) Staj öğrenci bilgi formu (İndirmek için Tıklayınız.) 2) Nüfus fotokopisi 3) SGK’dan kimin tarafından bakıldığını gösterir sağlık provizyon belgesi.
  • Birden fazla yerde staj yapılacak ise iki staj arasında boş gün olmayacak şekilde tarihlerin belirlenmesi gerekmektedir.
  • Yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin staj dönemleri, yaz öğretimi bittikten sonra başlar.
  • Öğrencinin stajdan vazgeçmesi halinde, üç işgünü içerisinde ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Birimine bilgi vermesi zorunludur. Aksi halde fazla yatırılan sigorta gideri, öğrenciden tahsil edilir. Stajın iptali için staj iptal dilekçesine bilgilerinizi doldurup imzalayıp faks veya staj.iibf@deu.edu.tr mail adresine göndermeniz yeterli olacaktır. Staj İptal Dilekçe Örneği (İndirmek için tıklayınız.)
  • Başvurular sonucunda SGK giriş bilgi formu, öğrenci e-mail adresinize gönderilecektir.
  • Mezun durumundaki öğrenciler staj için başvuru yapamazlar.
  • SGK giriş bilgi formu elden teslim edilmeyecektir.
Oluşturulma Zamanı : 21/05/2020 15:17 | Son Güncellenme Zamanı : 3/06/2024 11:16